Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

40.314

40.739

41.176

41.613

Lasten

-1.829

-2.306

-2.730

-2.902

Saldo van baten en lasten

38.485

38.433

38.446

38.711

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

6.347

280

332

198

Mutatie reserve toevoeging

-6.621

-475

-475

-475

Reservemutatie

-274

-195

-143

-277

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

38.211

38.239

38.303

38.434

 

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan onze programma's  zijn verbonden.

 

Programma Krachtige kernen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-16.197

-11.528

-11.218

-11.818

Reservemutatie

5.435

669

367

785

Resultaat Krachtige kernen

-10.762

-10.859

-10.851

-11.033

Programma Economische kracht & werk

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-1.042

-1.021

-1.021

-1.026

Reservemutatie

112

2

2

2

Resultaat Economische kracht & werk

-930

-1.019

-1.020

-1.025

Programma Omzien naar elkaar

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-17.464

-16.350

-16.395

-16.505

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat Omzien naar elkaar

-17.314

-16.350

-16.395

-16.505

Programma Burger en bestuur

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-9.350

-9.711

-9.730

-9.845

Reservemutatie

169

0

0

0

Resultaat Burger en bestuur

-9.181

-9.711

-9.730

-9.845

Peogramma ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

38.485

38.433

38.446

38.711

Reservemutatie

-274

-195

-143

-277

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

38.211

38.239

38.303

38.434

TOTAAL RESULTAAT

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

56.135

56.618

56.102

56.075

Lasten

-61.702

-56.795

-56.020

-56.558

Saldo van baten en lasten

-5.567

-177

82

-483

Mutatie reserve beschikking

12.449

1.532

1.310

1.190

Mutatie reserve toevoeging

-6.858

-1.056

-1.084

-680

Reservemutatie

5.591

476

225

510

Totaal Resultaat

24

299

307

27