Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Inleiding begroting

Inleiding

Totstandkoming begroting 2020

Voor u ligt de begroting 2020 van de gemeente Dinkelland die door het college van Dinkelland aan u als raad aangeboden wordt. Deze begroting heeft als basis de Perspectiefnota 2020.