Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente, maar zijn functie verloren heeft, willen we afstoten. Het heeft de voorkeur om panden rechtstreeks aan een nieuwe eigenaar te verkopen. De resterende verkooplocaties betreffen ’t Klooster Ootmarsum, (voormalig) Groenbouw Denekamp, (voormalig) Boerderij Aveskamp Denekamp, Walstraat 2 Ootmarsum, ’n Emter Ootmarsum.Toelichting

G
Kwaliteit

De te verkopen locaties zijn de  (voormalige) Groenbouw Denekamp, (voormalig) Boerderij Aveskamp Denekamp en de Walstraat 2 Ootmarsum. Daarnaast hebben we de extra taakstelling op ons genomen om ’n Emter te Ootmarsum af te stoten, mits daarvoor een duurzame herinvulling wordt gevonden.  Eveneens is de locatie 't Hoikinck begin 2017 weer beschikbaar gekomen om af te stoten.

- Voor wat betreft locatie Aveskamp heeft de gemeenteraad op 7 november 2017 een bestemmingsplan vastgesteld om op de locatie drie woningen te kunnen realiseren. De gemeenteraad heeft ook besloten om de uitgifte van kavels met 9 maanden -na de datum van vaststelling- op te schorten. Aan een lokale werkgroep is de ruimte gegeven om binnen die periode met een voorstel te komen waarin het behoud van de voormalige boerderij is geborgd, passend binnen de financiële kaders. De gemeenteraad is in afwachting op het initiatiefvoorstel van deze werkgroep.

- De pogingen om de voormalige groenbouw te verkopen als woon/werkruimte zijn niet geslaagd. De locatie zal in eigen beheer worden herontwikkeld tot meerdere woningen, passend bij de lokale behoefte.

- Het pand aan de Walstraat 2 te Ootmarsum is geschikt gemaakt voor de verkoop. Het pand wordt zo snel mogelijk in de verkoop gebracht.

- De locatie 'n Emter wordt aangehouden totdat een goede invulling zich aandient. We zoeken naar een invulling met een maatschappelijk doel, gelet op de omgeving waar zich voornamelijk onderwijs, kinderopvang en sport afspeelt.

- De locatie 't Hoikinck is in de openbare verkoop gebracht. Het college heeft een ruimtelijk programma van eisen neergelegd voor de herontwikkeling van het perceel. De ambitie is om levensloopbestendige woningen te realiseren.

R
Tijd

Planning loopt uit. Doelstelling was om alle vastgoedobjecten uit de notitie Vastgoed binnen de raadsperiode 2014-2018 af te stoten. De verkoop van de resterende locaties zullen doorlopen in de raadsperiode 2018-2022.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.