Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Bisschopstraat

Bisschopstraat

In het voorjaar van 2017 heeft de provincie na uitvoerig politiek beraad besloten het eerder genomen besluit tot aanleg van de rondweg Weerselo in stand te laten en de voorbereidingen weer op te pakken. Overeenkomstig de in 2007 met de provincie gesloten overeenkomst komt de traverse van de provinciale weg door Weerselo in eigendom en beheer van de gemeente. Daarbij geldt de verplichting dat de gemeente overgaat tot volledige herinrichting van de traverse.  De planvorming voor de herinrichting willen we samen met de Weerselose gemeenschap oppakken naar analogie van en in het verlengde van het centrumplan. De feitelijke herinrichting kan gestart worden nadat de rondweg gereed is.

 

Wel willen we ons nu beraden op de mogelijkheden om de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid middels zg. no-regret maatregelen te verbeteren voor de periode totdat de aanleg van de rondweg een feit is.

 

Een deel van de traverse maakt onderdeel uit van het centrumplan en de herinrichting kan daaruit worden gefinancierd. Voor de herinrichting van de overige delen van de weg zijn geen middelen gereserveerd. De realisatie van de weg zal een paar jaar vergen, reden om nu reeds te reserveren voor de  herinrichting. Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente om samen met de stakeholders tot een ontwerp te komen voor een veilige no regret maatregel op de Bisschopstraat te Weerselo. Het gaat hierbij om het maken van een veilige oversteekplaats bij café van Olfen en een oversteekplaas bij de Plus supermarkt Tijhuis. Er is een definitief ontwerp dat door iedereen gedragen wordt.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.