Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Continuering startersleningen

Continuering startersleningen

Voor starters op de woningmarkt blijven wij de starterslening inzetten. De starterslening biedt op een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank.

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek moet sindsdien tenminste periodiek worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Voor de Starterslening is tot 31 december 2016 een uitzondering gemaakt. Een Starterslening die na 31 december 2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) informeert aanvragers hierover. Voor de gemeente verandert er niets, omdat de procedure voor het in behandeling nemen van aanvragen gelijk blijft. Wel is  de gemeentelijke verordening herzien, zodanig dat deze aansluit bij de fiscale regels.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor starters op de woningmarkt hebben wij de starterslening ingezet. De starterslening biedt op een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. Vanwege prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt is eind 2018 door de gemeenteraad besloten om de maximale verwervingskosten voor een woning waarbij men nog in aanmerking kan komen voor een starterslening ingaande 1 januari 2019 te verhogen van € 210.000 naar € 235.000.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

In 2018 zijn er 7 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van  € 168.000,-

Eind 2018 is het saldo op de rekening courant bij SVn € 241.000,-.