Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

De afstemming tussen vraag en aanbod vergroten

De afstemming tussen vraag en aanbod vergroten

Met de ondernemersnetwerken wordt afgesproken hoe we hen kunnen ondersteunen en faciliteren om deel te nemen aan het Social Return on Investment. De lokale en regionale ondernemers en het onderwijs zijn belangrijke partners voor een gezonde arbeidsmarkt. We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de arbeidsmarkt voor de mensen die onder de participatiewet vallen, zo goed mogelijk te verkleinen (bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing).Toelichting

G
Kwaliteit

De contacten met het onderwijs zijn de afgelopen maanden onder vlag van de 3O’s behoorlijk aangehaald. Ook investeren we met behulp van de kennismakelaar in een actieve koppeling van ondernemers met onderwijsinstellingen. Dit laatste is mede op basis van signalen van ondernemers tot stand gekomen. Inmiddels zijn er ondernemers verbonden aan onderwijsinstellingen en hebben we als gemeente ook actief samengewerkt met het onderwijs.  

 

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde SROI binnen Noaberkracht.

We doen mee in het regionale beleid. De pilot is in 2018 afgerond en positief bevonden. Er is nog ruimte tot verbetering, ook binnen Noaberkracht. Vanuit de regionale werkgroep zal er verdere actie op worden gezet om het regionale management bij de inkoop beter voor te lichten over mogelijkheden op dit vlak.

 

Omdat arbeidsmarkten niet bij de grens van de gemeenten beginnen en eindigen kijken we regionaal wat het heeft opgeleverd aan plaatsingen. Regionaal zijn 649 mensen geplaatst vanwege SROI.

 

Vanwege de gespannen arbeidsmarkt is het moeilijk om nog geschikte kandidaten voor bedrijven te vinden in het kader van SROI. Dit is wel een knelpunt. Daartoe wordt er nu ook gezocht naar andere mogelijkheden om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door middel van sociale ondernemingen of het bieden van stageplaatsen e.d.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.