Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Wij gaan verder met de ingezette trend van maatwerk en willen maximaal gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt. Dat betekent dat het eigenaarschap verschuift: we doen het nog meer samen, denk bijvoorbeeld aan de werkwijze in Mijn Dinkelland 2030!. Ook de wijze van kaderstelling en het daarmee werken verandert: kaders worden, in samenhang en vanuit wat bestuur en samenleving minimaal willen beschermen, opgesteld. In het werken met deze kaders gaan we uit van “ja, mits” en zitten we in een vroegtijdig stadium aan tafel met initiatiefnemers om de kaders samen in te vullen.

Al met al gaat het hier om een grote meerjarige veranderopgave. Dit soort opgaven vragen om een heldere visie en kosten tijd.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is het project voor de invoering van de Omgevingswet gestart. Voor het opstellen van het Omgevingsvisie en -plan heeft de gemeenteraad een vernieuwende strategie en daarbij behorende kaders vastgesteld. De huidige en gewenste werkwijze onder de Omgevingswet is geïnventariseerd. En de effecten op informatie en techniek zijn ook geïnventariseerd en daarvoor is een uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 voeren we dit uitvoeringplan uit en starten we met het opstellen van de Omgevingsvisie. Ook gaan we bijvoorbeeld cursussen en opleidingen geven om daarmee de gewenste werkwijze te bereiken.

G
Tijd

De omgevingswet treedt landelijk in werking op 1 januari 2021. Dit project zal dan ook afgerond worden.

G
Geld

Voor dit project zijn financiële middelen beschikbaar in de begroting van Noaberkracht.