Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem

Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem

Een goede parkeervoorziening is belangrijk voor het economisch functioneren en draagt bij aan de krachtige kernen. In 2018 worden in de kernen Denekamp en Ootmarsum parkeermetingen uitgevoerd (bezettingsgraad en parkeermotief). Het resultaat hiervan dient als input voor een aanpassing/actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan of voor eventuele bijstelling van het parkeersysteem.Toelichting

G
Kwaliteit

Binnen het thema Mobiliteit & Bestendigheid worden bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan het parkeerbeleid.

Daarnaast is onderzoek naar de parkeerbezetting in het centrum van Denekamp en Ootmarsum gestart. Het onderzoek wordt in 2019 opgeleverd en moet aantonen hoe het gesteld is met de drukte op de parkeervoorzieningen in het centrum van deze kernen en direct daarbuiten.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.