Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor energiebesparing

Initiatieven voor energiebesparing

Energieloket

Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 wordt een vervolg gegeven aan het Energieloket, met als doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun woningen.

 

Duurzaam (t)huis Twente

Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Ondersteunings-structuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet.Toelichting

G
Kwaliteit

Aan de hand van de Overijsselse Aanpak 2.1 2016-2020 is het Energieloket  (klik hier voor de website) voortgezet. De Stichting Duurzaam (T)huis Twente  (https://www.duurzaamthuistwente.nl/) speelt met de inzet van wooncoaches een belangrijke rol in de advisering van inwoners bij de verduurzaming van de eigen woning. Sportverenigingen en overige maatschappelijke voorzieningen hebben hiermee ook de mogelijkheid advies in te winnen om hiermee de accommodaties te verduurzamen. 

Voor de advisering van bedrijven kan een beroep worden gedaan op de Energieke Regio (http://energiekeregio.nl/)

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.