Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en effecten van het afstoten gemeentelijke vastgoed voor sportverenigingen

Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en effecten van het afstoten gemeentelijke vastgoed voor sportverenigingen

De gemeente Dinkelland staat open voor verzoeken tot privatisering indien een geprivatiseerde beheervorm er toe leidt dat het voortbestaan, toegankelijkheid, gebruik, onderhoud en de exploitatie van een voorziening daardoor beter geborgd is. Dit geldt niet voor de sport- en zwemaccommodatie Dorper Esch en maken wij een voorbehoud met betrekking tot de accommodaties die vallen onder de beheerconstructie van Dorper Esch. Als onderdeel van de renovatie en vernieuwbouw van het sportcomplex wordt ook de toekomstige beheervorm uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan een min of meer zelfstandige organisatie van het sportcomplex inclusief alle andere accommodaties die tot het beheer van Dorper Esch worden gerekend. Om dit succesvol te kunnen laten zijn is een bepaalde omvang noodzakelijk. Eventuele privatisering kan er voor zorgen dat deze omvang in gevaar komt. Vandaar dit voorbehoud. In 2018 hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van Dorper Esch. Ook gaan we met u in gesprek over de reikwijdte en wat precies de bedoeling is.Toelichting

G
Kwaliteit

Het doel van de gemeente is om het beheer, onderhoud en de exploitatie van accommodaties op de best mogelijk manier te borgen. In dat kader spelen verschillende privatiseringsvraagstukken. Voetbalvereniging RSC is in 2018 succesvol geprivatiseerd. Wat betreft Dorper Esch is 2018 benut om de nieuwe beheervorm verder uit te werken. Hierover vindt in 2019 besluitvorming plaats.

G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.