Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen

Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen

We zetten in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden tot toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen/evenementen. Wij gaan het kanaal Almelo-Nordhorn – voor wat betreft het traject Denekamp-Nordhorn – recreatief beter benutten.  In 2018 zullen de ondernemers aan het kanaal conform het besluit van de NOT Stuurgroep,  samen met de gemeente Dinkelland , Stadt Nordhorn en  het Waterschap Vechtstromen de verkenning voortzetten voor de realisatie van de waterverbinding met Stadt Nordhorn.

 

In 2018 zetten we tevens in op het ondersteunen en versterken van het concept 'koning Othmar' dat door studenten van Saxion is ontwikkeld om de toeristische aantrekkingskracht van Ootmarsum-Dinkelland te versterken.  Dit in samenwerking met de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds en een werkgroep met ondernemers. Ingezet wordt op de verdere uitwerking van het concept en het leggen van de mogelijke verbindingen met ondernemers om tot concrete productontwikkeling te komen.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is er gewerkt aan verschillende toeristische producten, processen en concepten waaronder:

  • Het proces m.b.t. de water- en cultuurbeleving in Denekamp in relatie tot het Almelo-Nordhorn kanaal.
  • Het concept 'Ootmarsum, stad van Koning Othmar'.
  • 4 langeafstandswandelroutes door Noordoost-Twente onder de naam 'Het Twents Blokje Om'.  
  • De positionering van Lattrop onder het thema 'Jongkind'.
G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.