Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek verblijfsrecreatie in Noordoost Twente en in aanvulling op de nota verblijfsrecreatie hebben wij in samenwerking met RECRON (brancheorganisatie recreatieondernemers) en de Koninklijke Horeca Nederland een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Hieruit kunnen ondernemers afleiden welk soort initiatieven in de regio wenselijk zijn en welke niet. Hiermee willen we een betere afstemming krijgen tussen vraag en aanbod. Najaar 2017 wordt de nota Verblijfsrecreatie in NOT verband geëvalueerd en worden mogelijke vervolgstappen bepaald, zoals bijvoorbeeld een update van het onderzoek vraag aanbod verblijfsrecreatie in Noordoost Twente en het actualiseren van de nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente. Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is de verblijfsrecreatienota Noordoost Twente uit 2014 geactualiseerd en tevens vastgesteld door de vier Noordoost Twentse gemeenten.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dinkelland/CVDR613127/CVDR613127_1.html

 

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.