Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Participeren in regionale acquisitie

Participeren in regionale acquisitie

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente, het bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. Dinkelland participeert in deze gezamenlijke aanpak (periode 2016-2018).Toelichting

G
Kwaliteit

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente, het bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. Deze inzet heeft de afgelopen periode (2017 en 2018) geleid tot de realisatie van 23 projecten met een investeringsvolume van € 36 miljoen en 614 directe arbeidsplaatsen.  Ook zit nog een fors aantal projecten in de pijplijn.  Daarnaast is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de gemeentelijke accountmanagers geïntensiveerd, hetgeen resulteert in een nog betere dienstverlening aan de Twentse bedrijven.

G
Tijd

Conform gestelde planning. 

G
Geld

Conform gestelde financiele kaders.