Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 2030!)

Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 2030!)

Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van elke kern. Daarbij benutten we de sterke punten en identiteit van elke kern (DNA) en hebben we aandacht voor bestuurskracht en het besef dat er op korte termijn veranderingen noodzakelijk zijn om de bestaande kwaliteit van leefbaarheid te behouden. In 2018 geven wij verder uitvoering aan dit proces in samenwerking met de kernen. Het is niet een proces van alleen de gemeente, maar juist van de kern zelf waarbij wij graag een partner zijn. Wij gaan dus niet op de stoel zitten en komen niet met een vooropgezet plan. Wij gaan juist graag met de kern samenwerken, wat kunnen zij zelf en hoe kunnen wij hen daarbij helpen? Daarbij gaat het om uiteenlopende thema's, die voor de kernen van belang zijn. Van fysieke voorzieningen tot thema 's in het sociale domein. Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van Mijn Dinkelland 2030!.

 

https://youtu.be/W0u4vzoCjSMToelichting

G
Kwaliteit

De processen in de verschillende kernen lopen volop, waarbij de buur(t)mannen en -vrouwen aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en inwoners inspireren om na te denken over de toekomst. Elke kern heeft haar eigen tempo en intensiteit. In het tweede kwartaal van 2018 is een inspiratiemagazine Mijn Dinkelland 2030! uitgebracht dat een mooi overzicht geeft van alle projecten en initiatieven in de kernen. De samenwerking tussen de gemeente en onze kernen krijgt steeds meer vorm.

Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dinkelland 2030

G
Tijd

Conform afspraken, wij volgen als gemeente het tempo van de kern.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.