Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving

Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving

Binnen het werkveld van Openbare Ruimte willen we de betrokkenheid van de burger bij hun (openbare) omgeving vergroten en hen daarbij mogelijkheden bieden om daarin activiteiten over te nemen en/of uit te voeren. Binnen de organisatie worden Contactpersonen Openbare Ruimte (COR) aangewezen die dit gaan begeleiden. Deze ambitie sluit ook aan bij Mijn Dinkelland 2030! Wij willen de bewustwording en het langetermijndenken van de inwoners stimuleren. Hen inspireren om samen met elkaar keuzes te maken en te werken aan leefbaarheid. Het is niet alleen een proces van de gemeente, maar juist van de kern zelf, waarbij wij als gemeente graag een partner zijn.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 zijn de kaders voor het “Kwaliteitsplan openbare ruimte” verkend. In dit project gaat de gemeente met de samenleving in overleg over inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De COR (coördinator openbare ruimte) is daarbij de spil tussen betrokkenen en de gemeente. In 2019 wordt het beleid en de werkwijze vastgesteld.

R
Tijd

Niet geheel conform gestelde planning omdat het KOR (Kwaliteitsplan openbare ruimte) niet in 2018 is afgerond.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.