Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector

Wij dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe creatieve initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en faciliteren van deze initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt worden en Dinkelland sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningverlening.Toelichting

G
Kwaliteit

De bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie vormt de schakel tussen gemeente en het bedrijfsleven en faciliteert ondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie (vrijetijdssector).  Sinds 2018 maakt de consulent vrijetijdseconomie onderdeel uit van het intern Ondernemers Service team. Zes ondernemersinitiatieven in de (verblijfs-)vrijetijdssector zijn in behandeling dan wel afgehandeld.  In het kader van relatiebeheer hebben er in 2018 vijf toeristische bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.

G
Tijd

Continu proces.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.