Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Subsidieloket

Subsidieloket

Het is essentieel om binnen de gemeentegrenzen een florerend verenigingsleven te hebben, immers is dat de randvoorwaarde om de samenleving aan zet te houden. Hiervoor zijn alternatieve geldstromen, die vaak ook slechts door anderen dan de gemeente kunnen worden aangevraagd, dus meer van belang. Om deze verenigingen, stichtingen en instellingen op eenvoudige wijze inzicht te geven in subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau (de alternatieve geldstromen) bieden we vanuit onze faciliterende rol een subsidieloket aan. Hiervoor is in 2017 een pilot gestart voor de duur van 2 jaar. Deze pilot eindigt in 2019. Daarna zal worden geëvalueerd in hoeverre deze een structureel karakter krijgt.Toelichting

G
Kwaliteit

Het subsidieloket betreft een loket voor bedrijven en een loket voor stichtingen en verenigingen en is hier (op de gemeentelijke  website) te vinden. Op  dit loket is het laatste subsidienieuws te vinden en de meest actuele subsidieregelingen van lokaal tot Europees niveau. Het subsidieloket is ca. 1 maart 2017 'live' gegaan en betreft een pilot voor 2 jaar.  In het derde kwartaal van 2018 is de pilot geëvalueerd.

Het volgende is geconcludeerd:

- Het subsidieloket vervult een informatiebehoefte bij vragen over subsidies.

- De samenleving weet het subsidieloket steeds beter te vinden.

- Het subsidieloket moet daarom zijn plek houden op onze gemeentelijke websites.

G
Tijd

Het subsidieloket is ca. 1 maart 2017 'live' gegaan. De pilot eindigt eind februari 2019.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.