Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering scenario onderwijshuisvesting Denekamp

Uitvoering scenario onderwijshuisvesting Denekamp

Een eerste financiële verkenning van de onderzochte denkrichtingen schetsen een beeld dat de financiële kaders (vanaf 2020) uit het rapport Samen Scholen 2030 ontoereikend zijn. In 2018 vindt verdere uitwerking plaats van de denkrichtingen. We houden voor 2018 rekening met voorbereidingskosten.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de vaststelling van het rapport Samen Scholen 2030 werd duidelijk dat voor de kern Denekamp scenario’s ontwikkeld moeten worden op het gebied van onderwijshuisvesting.  Er is een projectgroep ingesteld, waarvan ook de schoolbesturen onderdeel uitmaken, om een  advies voor te bereiden. In onze raadsbrieven van 24 januari 2018 (nummer 4), 25 oktober 2018 (nummer 28), 14 november 2018 en 20 december 2018 (nummer 47) hebben wij u geïnformeerd over het proces van samenwerking tussen de betrokken schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs. Onder andere demografische gegevens maken dat de schoolbesturen nu niet in staat zijn om langjarige afspraken te maken voor wat betreft samenwerking op onderwijsinhoud. Voor wat betreft de onderwijshuisvesting nemen wij een coördinerende rol aan. Onderwijshuisvesting is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

G
Tijd

Definitieve besluitvorming inzake de scenariokeuze en de gevolgen voor de onderwijshuisvesting zal in samenhang met de uitkomsten van overleg met de schoolbesturen plaatsvinden.

G
Geld

Wij volgen de financiële kaders van het rapport Samen Scholen 2030.