Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren van onze processen

Verbeteren van onze processen

Het verbeteren van onze processen is een continue activiteit, waarbij wij jaarlijks enkele processen specifiek analyseren op verbetermogelijkheden. De voorgestelde verbeteringen vanuit deze procesanalyses sluiten aan op de bovenstaande visie.

In 2018 is evenementenvergunningen een belangrijk proces. Evenementen vervullen een wezenlijke en belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kernen. Mede in het kader van onze nieuwe bestuursstijl werken wij samen met organisatoren aan het verbeteren van het proces van de evenementenvergunningen. Daarbij benutten wij (gemeente en organisatoren) elkaars kwaliteiten en werken wij aan bewustwording over en weer van elkaars verantwoordelijkheden. Samen met evenementenorganisatoren hebben wij vorenstaande ontwikkeling projectmatig opgepakt. Dit zal in 2018 leiden tot een vernieuwd proces voor evenementenvergunningen dat past bij onze nieuwe bestuursstijl.Toelichting

G
Kwaliteit

Het proces evenementenvergunning is in 2018 onder de loep genomen en de voorgestelde verbeteringen zijn grotendeels doorgevoerd. In 2019 zullen er nog evenementenconsulenten worden aangesteld.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.