Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente

Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente

Naast de versterking van het toeristisch product Dinkelland, zetten we in op de verbetering van de toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente om op deze manier nog meer rendement te halen uit de toeristische kracht van Dinkelland. In lijn met de vastgestelde visie ‘Wij zijn Twente” is een nieuwe Twentse marketingorganisatie vormgegeven onder de vlag van MarketingOost. Hierin investeren, provincie, gemeenten én ondernemers gezamenlijk om Twente als toeristische regio beter te vermarkten en meer werkgelegenheid en bestedingen te genereren. Van hieruit vindt een sterkere samenwerking plaats met toeristische organisaties en ondernemers in Twente. Naast de versterking van de positie van Twente zetten we in op de versterking van de structuur en samenwerking in Noordoost Twente.

 

Daar waar MarketingOost inzet op de versterking van het toeristisch product Twente zet Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (in onderlinge afstemming) in op de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. In 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt op basis van het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van het STOD. Ootmarsum is het toeristisch visitekaartje, maar de versterking van het toeristisch product vindt gemeentebreed plaats.  In 2018 zullen wij in overleg blijven met het STOD over de ontwikkelingen ten aanzien van de gemaakte afspraken, waarin ook de definitieve hoogte van het subsidiebedrag voor het jaar 2019 wordt bepaald.

 

In Noordoost Twente zijn diverse Vlinderpunten gerealiseerd. Voor een sterkere profilering van toerisme en duurzaamheid en de versterking van de Vlinderpunten wordt in 2018 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van het realiseren van wifi bij de Vlinderpunten.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 heeft de Twentse marketingorganisatie TwenteMarketing onder de vlag van Marketing Oost uitwerking gegeven aan de marketingvisie voor Twente. Voor informatie over TwenteMarketing: http://marketing.visittwente.nl/.  De merkleider en gebiedsadviseurs (waaronder een gebiedsadviseur voor Noordoost Twente) hebben ingezet op het vermarkten van Twente en tegelijktijdig het verbeteren van de samenwerking tussen toeristische ondernemers en organisaties. Aanvullend heeft Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (STOFD) in 2018 uitvoering gegeven aan hun jaarplan 2018 conform het meerjarenbeleidsplan 2017-2021. De plannen van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (STOFD)  en TwenteMarketing hebben zoveel mogelijk  in samenhang plaatsgevonden om het meeste rendement voor Dinkelland te behalen.

In 2018 hebben de 14 Twentse gemeenten een bestuursopdracht verleend aan de ambtenaren vrijetijdseconomie om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de vrijetijdssector van Twente. De aanleiding voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma komt voort uit de vastgestelde Regionale vrijetijd economische Visie 'Wij zijn Twente!' uit 2015.  Gemeente Dinkelland  (i.s.m. Tubbergen - Noaberkracht) maakt samen met 3 andere Twentse gemeenten ambtelijk deel uit van de Twentse kopgroep om de kaders voor het uitvoeringsprogramma uit te zetten. In oktober 2018 zijn de kaders in concept gepresenteerd in het Regionaal ambtelijk overleg vrijetijdseconomie.

G
Tijd

Het versterken van samenwerkingsverbanden en structuren is een continu proces.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.