Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen

De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende processen (Mijn Dinkelland 2030!) en worden samen met betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) verder vormgegeven. Onderdeel daarvan is het stimuleren van Wifi-spots. Ook participeert Dinkelland in de landelijke Retaildeal, waardoor samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd.Toelichting

G
Kwaliteit

De detailhandelsvisie is in 2015 vastgesteld. De aandachtspunten uit deze visie zijn meegenomen in lopende processen (Mijn Dinkelland 2030!, centrumplan Weerselo).  In 2018 is bekeken in hoeverre de gehanteerde uitgangspunten van destijds nog actueel waren. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de visie m.b.t. de kern Ootmarsum. Deze actualisatie is op 18 september 2018 door de Raad vastgesteld. Ook participeert Dinkelland in de landelijke Retaildeal.  Daaraan geven wij invulling door samen met stakeholders in de verschillende kernen concrete acties ter verbetering van de vitaliteit te ontwikkelen.  

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.