Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020

Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020

Samen met de provincie Overijssel, Tubbergen, Losser, Oldenzaal, waterschap Vechtstromen maken wij onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Zoals met de partners afgesproken is de focus in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de lijnen:

  1. Participatie
  2. Flankerende maatregelen aan de gebiedsprocessen N2000
  3. Potentiële grote (majeure) projecten met een maatschappelijke impact

De gebiedspartners continueren de ingeslagen weg. Projecten en processen die een bijdrage leveren aan de drie actielijnen komen in aanmerking voor een bijdrage uit de Gebiedsontwikkeling NOT.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is nog volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Vanaf april 2019 is de termijn gesloten om subsidies aan te vragen die beschikbaar zijn vanuit de zgn. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente.  Formeel (bestuurlijk)  zal de Gebiedsontwikkeling in het tweede  kwartaal van 2019 worden beëindigd.  De subsidieverzoeken  worden wel afgehandeld en de betreffende projecten kunnen tot en met 2020 worden uitgevoerd.  Er zijn oa. subsidieaanvragen ingediend (vooral door derden) voor: leefbaarheid Lattrop- Breckelenkamp, beleven Kanaal Almelo- Nordhorn,  project Halloo, operationaliseren van de Ervencoach en de Amanshoeve

 

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.