Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren

Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren

Ook in 2018 zetten wij actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit doen via Mijn Dinkelland 2030! en wederom door burgerinitiatieven  mogelijk te maken via het stimuleringsfonds. Daarbij gaan wij actief goede burgerinitiatieven publiceren via Dinkellandvisie om inwoners te informeren en te inspireren voor sociale uitdagingen. Tevens gaan we per kern analyseren wie belangrijke stakeholders zijn waarmee we in gesprek kunnen gaan over de sociale uitdagingen. Dit doen wij in samenwerking met de buurtmannen en vrouwen en passend binnen het proces Mijn Dinkelland 2030!. Dit moet leiden tot nieuwe inwonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de effecten zoals gesteld in het maatschappelijk kader (mantelzorg, vrijwillige inzet, gezonde leefstijl, armoede, afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, laaggeletterdheid, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders). Daarnaast willen we een concrete uitwerking geven aan de uitwisseling van middelen tussen incidentele initiatieven die structureel worden en de bestaande professionele vrij toegankelijke voorzieningen.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is ingezet op het doorontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit hebben wij gedaan door inwonersinitiatieven, passend binnen het maatschappelijk kader, mogelijk te maken en door te ontwikkelen via het stimuleringsfonds sociaal domein.

In 2018 zijn de volgende initiatieven ondersteund:

  • Dorpsraad Saasveld
  • Kulturhus Denekamp
  • Wijzoud
  • Ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een beperking Lattrop/ Breklenkamp
  • Ontmoeting voor eenzame ouderen
  • Preventiekoffer drugs Deurningen
  • Jongkindloop
  • Ontmoetingsactiviteiten ’t Stift
G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.