Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte

Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte

Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren en realiseren wij uitbreidingen van bedrijventerreinen op basis van concrete behoefte. Op de bedrijventerreinen Echelpoel (Weerselo) en De Mors (Ootmarsum) zijn nog kavels beschikbaar. Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Sombeek in Denekamp is in 2017 vastgesteld. Deze kavels komen vanaf 2018 beschikbaar voor uitgifte.  Er zijn regionale afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Deze afspraken krijgen een lokale uitwerking in de vorm van een bedrijventerreinvisie.Toelichting

G
Kwaliteit

Het bestemminsplan voor de uitbreiding van Sombeek (Denekamp) is in 2018 onherroepelijk geworden. In de loop van 2019 kunnen deze kavels worden uitgegeven. Op De Mors (Ootmarsum) is vooralsnog voldoende bedrijfsgrond beschikbaar. De uitgifte van Echelpoel III (Weerselo)  loopt voorspoedig. De herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen Sombeek, Kloppendijk, De Mors en Echelpoel is afgerond. Naar aanleiding van de raadsmotie wordt via het traject Keurmerk Veilig Ondernemen samen met ondernemers een vervolg gegeven aan het verbeteren van de veiligheid van de bedrijventerreinen. 

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financieel kaders.