Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Tweede programmajournaal 2019

Welkom op de portal van het tweede programmajournaal 2019! Dit tweede programmajournaal 2019 geeft de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel, van de ambitie- en basisbegroting weer. In de inleiding is informatie over de opbouw en inhoud van deze pagina's nader toegelicht.