Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

In dit tweede programmajournaal 2019 rapporteren we op basis van de nieuwe indeling van onze basisbegroting. We doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
  • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
  • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid.
  • Aangenomen moties en amendementen: stand van zaken uitvoering moties en amendementen.
  • Financieel. 

Om dubbelingen te voorkomen hebben we er voor gekozen de financiële mutaties binnen de programma's op te nemen in het financiële hoofdstuk.