Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Inleiding Tweede programmajournaal 2019

Inleiding

Voor u ligt het tweede programmajournaal over het jaar 2019. Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2019 en vindt daarmee voor het ambitiedeel zijn grondslag in het Maatschappelijk Effecten Plan.  Zo beginnen we met de stand van zaken van de ambities. De stand van zaken  van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën.  Voor het overzicht en de inzichtelijkheid nemen we de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel (de ambities) ook mee in het financiële hoofdstuk.

Voor wat betreft de basisbegroting gaan we onder de programma's in op de inhoudelijke stand van zaken. De eventuele financiële afwijkingen hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk.