Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op www.ootmarsum-dinkelland.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Actuele ontwikkelingen

Opening bibliotheek op school in Tilligte

In mei is de bibliotheek op school in Tilligte geopend. Het onderwijs, de bibliotheek Dinkelland en de gemeente Dinkelland werken samen in het concept de Bibliotheek op School. Door de bieb naar school te brengen is er elke dag aandacht voor lezen. Het concept de Bibliotheek op School komt voort uit prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de bibliotheek. Hierin is opgenomen dat laaggeletterdheid moet worden aangepakt en ontmoeten en bereikbaarheid mogelijk moet zijn in de bibliotheek. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten eind 2020 alle basisscholen in Dinkelland een bibliotheek op school hebben. Basisscholen in Deurningen, Rossum, Saasveld, Weerselo, Lattrop en Noord-Deurningen hebben al een bieb op school. De andere kernen volgen nog. Meer info is te vinden op: Bibliotheek op school.

 

Nette Toilette

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en de gemeente hebben samen de 'Nette Toilette' geïntroduceerd in Dinkelland. De horecagelegenheden en openbare voorzieningen waar men gratis gebruik kan maken van het toilet hebben zijn te herkennen aan de 'Nette Toilette'-sticker op de deur of het raam. Alle Nette Toiletten in Dinkelland zijn te vinden op: Ootmarsum-Dinkelland

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het programma Cultuur & recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Wandelpaden Singraven

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Bestemmingsplan Rood voor Groen Singraven unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op met de Edwina van Heekstichting in overleg te treden om vast te leggen dat, als uitvoering van de Projectenlijst (Bijlagenboek: overzicht pg. 37) aan te leggen wandelpaden permanent geopend en beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik.

 

Stand van zaken:  De motie is uitgevoerd. De Edwina van Heekstichting heeft bevestigd dat alle wandelpaden op landgoed Singraven jaarrond tussen zonsopgang en zonsondergang beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Amendement Subsidies molens en kerken

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Subsidies molens en kerken aangenomen met tien stemmen voor en acht stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen:

"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt H-6 subsidies als volgt gewijzigd: Subsidies molens en kerken 2020 €44.000; 2021 €44.000; 2022 €44.000; 2023 €44.000."

Stand van zaken: Dit amendement wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Cultuur & recreatie zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.