Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier)

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC).

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Actuele ontwikkelingen

Dinkellandpanel

Wij willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Dit vragen wij aan het Dinkellandpanel, waaraan iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Als we nieuwe plannen ontwikkelen of als we een bestaande werkwijze evalueren, kunnen we besluiten het panel in te schakelen. Ieder onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp dat betrekking heeft op onze gemeente. Aanmelden voor het panel kan hier:  Dinkellandpanel.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Verminderen openingstijden

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Verminderen openingstijden aangenomen met elf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen:

"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt B-1 verminderen openingstijden als denkrichting toegevoegd, met als voorwaarde dat er ook buiten kantooruren een bezoekgelegenheid aan de balies blijft."

Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.