Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding begroting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van koersdocument 2018-2022 naar begroting 2019 Blz. 9  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
1. Meerjarig saldo koersdocument 2018-2022 Blz. 12  
Meerjarig saldo koersdocument 2018-2022 Blz. 13  
2. Mutaties bestaand beleid Blz. 14  
Mutaties bestaand beleid Blz. 15  
3. Specifieke mutaties Blz. 16  
Specifieke mutaties Blz. 17  
4. Nieuw beleid/intensivering van beleid/MEP Blz. 18  
Nieuw beleid/intensivering van beleid/MEP Blz. 19  
5. Herzien meerjarig saldo Blz. 20  
Herzien meerjarig saldo Blz. 21  
6. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 22  
Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 23  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 24  
Maatschappelijk effectenplan Blz. 25  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 26  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 27  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 28  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 29  
Inleiding Blz. 30  
Meetbaarheid Blz. 31  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 32  
Wat willen we bereiken Blz. 33  
Kengetallen Blz. 34  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 35  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 36  
Financiële kaders Blz. 37  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 38  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 39  
Wat willen we bereiken Blz. 40  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 41  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 42  
Financiële kaders Blz. 43  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 44  
Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed Blz. 45  
Wat willen we bereiken Blz. 46  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 47  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 48  
Financiële kaders Blz. 49  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 50  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 51  
Wat willen we bereiken Blz. 52  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 53  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 54  
Financiële kaders Blz. 55  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 56  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 57  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 58  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 59  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 60  
Inleiding Blz. 61  
Meetbaarheid Blz. 62  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 63  
Wat willen we bereiken Blz. 64  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 65  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 66  
Financiële kaders Blz. 67  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 68  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 69  
Wat willen we bereiken Blz. 70  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 71  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 72  
Financiële kaders Blz. 73  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 74  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 75  
Wat willen we bereiken Blz. 76  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 77  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 78  
Financiële kaders Blz. 79  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 80  
Meer circulaire inkoop Blz. 81  
Wat willen we bereiken Blz. 82  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 83  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 84  
Financiële kaders Blz. 85  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 86  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 87  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 88  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 89  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 90  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 91  
Meetbaarheid Blz. 92  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 93  
Wat willen we bereiken Blz. 94  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 95  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 96  
Financiële kaders Blz. 97  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 98  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 99  
Wat willen we bereiken Blz. 100  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 101  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 102  
Financiële kaders Blz. 103  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 104  
Innovatievere agrarische sector Blz. 105  
Wat willen we bereiken Blz. 106  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 107  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 108  
Financiële kaders Blz. 109  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 110  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 111  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 112  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 113  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 114  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 115  
Meetbaarheid Blz. 116  
Langer gezond Blz. 117  
Wat willen we bereiken Blz. 118  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 119  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 120  
Financiële kaders Blz. 121  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 122  
Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning Blz. 123  
Wat willen we bereiken Blz. 124  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 125  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 126  
Financiële kaders Blz. 127  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 128  
Meer zorg nabij (zorg en welzijn) Blz. 129  
Wat willen we bereiken Blz. 130  
Kengetallen Blz. 131  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 132  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 133  
Financiële kaders Blz. 134  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 135  
Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk) Blz. 136  
Wat willen we bereiken Blz. 137  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet Blz. 138  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 139  
Kengetallen Blz. 140  
Financiële kaders Blz. 141  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 142  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 143  
Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 144  
Participatieprocessen Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Wat willen we bereiken Blz. 148  
Wat willen we bereiken Blz. 149  
Meetbaarheid Blz. 150  
Meetbaarheid Blz. 151  
Kengetallen Blz. 152  
Kengetallen Blz. 153  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 154  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 155  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 156  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 157  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 158  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 159  
Dinkelland in de regio Blz. 160  
Dinkelland in de regio Blz. 161  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 162  
Wat gaan we daarvoor doen en wie is aan zet Blz. 163  
Waarvoor is de samenleving aan zet Blz. 164  
Financiële kaders Blz. 165  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 166  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 167  
Financiële kaders Blz. 168  
Financiele kaders Blz. 169  
Omgevingswet Blz. 170  
Omgevingswet Blz. 171  
Basisbegroting Blz. 172  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 173  
Programma Bestuur & middelen Blz. 174  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 175  
Portefeuillehouders Blz. 176  
Algemeen Blz. 177  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 178  
Kengetallen Blz. 179  
Verbonden partijen Blz. 180  
Actuele ontwikkelingen Blz. 181  
Beleidsindicatoren Blz. 182  
Begroting 2019: overzicht baten en lasten Blz. 183  
Nieuw beleid Blz. 184  
Wat gaat het in 2019 kosten? Blz. 185  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 186  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 187  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 188  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 189  
Portefeuillehouder Blz. 190  
Algemeen Blz. 191  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 192  
Kengetallen Blz. 193  
Verbonden partijen Blz. 194  
Actuele ontwikkelingen Blz. 195  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 196  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 197  
Nieuw beleid Blz. 198  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 199  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 200  
Programma Veiligheid Blz. 201  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 202  
Portefeuillehouder Blz. 203  
Algemeen Blz. 204  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Actuele ontwikkelingen Blz. 208  
Beleidsindicatoren Blz. 209  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 210  
Nieuw beleid Blz. 211  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 212  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 213  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 214  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 215  
Portefeuillehouder Blz. 216  
Algemeen Blz. 217  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 218  
Kengetallen Blz. 219  
Verbonden partijen Blz. 220  
Actuele ontwikkelingen Blz. 221  
Beleidsindictoren Blz. 222  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 223  
Nieuw beleid Blz. 224  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 225  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 226  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 227  
Programma Economie Blz. 228  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 229  
Portefeuillehouder Blz. 230  
Algemeen Blz. 231  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 232  
Kengetallen Blz. 233  
Verbonden partijen Blz. 234  
Actuele ontwikkelingen Blz. 235  
Beleidsindicatoren Blz. 236  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 237  
Nieuw beleid Blz. 238  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 239  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 240  
Programma Onderwijs Blz. 241  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 242  
Portefeuillehouder Blz. 243  
Algemeen Blz. 244  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 245  
Kengetallen Blz. 246  
Verbonden partijen Blz. 247  
Actuele ontwikkelingen Blz. 248  
Beleidsindicatoren Blz. 249  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 250  
Nieuw beleid Blz. 251  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 252  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 253  
Programma Sport & accommodaties Blz. 254  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 255  
Portefeuillehouder Blz. 256  
Algemeen Blz. 257  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 258  
Kengetallen Blz. 259  
Verbonden partijen Blz. 260  
Actuele ontwikkelingen Blz. 261  
Beleidsindicatoren Blz. 262  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 263  
Nieuw beleid Blz. 264  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 265  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 266  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 267  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 268  
Portefeuillehouder Blz. 269  
Algemeen Blz. 270  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 271  
Kengetallen Blz. 272  
Verbonden partijen Blz. 273  
Actuele ontwikkelingen Blz. 274  
Beleidsindicatoren Blz. 275  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 276  
Nieuw beleid Blz. 277  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 278  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 279  
Programma Sociaal domein Blz. 280  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 281  
Portefeuillehouder Blz. 282  
Algemeen Blz. 283  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 284  
Kengetallen Blz. 285  
Verbonden partijen Blz. 286  
Actuele ontwikkelingen Blz. 287  
Beleidsindicatoren Blz. 288  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 289  
Nieuw beleid Blz. 290  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 291  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 292  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 293  
Programma Milieu Blz. 294  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 295  
Portefeuillehouders Blz. 296  
Algemeen Blz. 297  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 298  
Kengetallen Blz. 299  
Verbonden partijen Blz. 300  
Actuele ontwikkelingen Blz. 301  
Beleidsindicatoren Blz. 302  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 303  
Nieuw beleid Blz. 304  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 305  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 306  
Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken Blz. 307  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 308  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 309  
Portefeuillehouders Blz. 310  
Algemeen Blz. 311  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 312  
Kengetallen Blz. 313  
Verbonden partijen Blz. 314  
Actuele ontwikkelingen Blz. 315  
Beleidsindicatoren Blz. 316  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 317  
Nieuw beleid Blz. 318  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 319  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 320  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 321  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 322  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 323  
Onvoorzien Blz. 324  
Paragrafen Blz. 325  
Lokale heffingen Blz. 326  
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Blz. 327  
Precariobelasting Blz. 328  
Toeristenbelasting Blz. 329  
Forensenbelasting Blz. 330  
Lokale lastendruk Blz. 331  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 332  
Lokale heffingen Blz. 333  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2019 Blz. 334  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 335  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 336  
Afvalstoffenheffing Blz. 337  
Rioolheffingen Blz. 338  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 341  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 342  
Kengetallen Blz. 343  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 344  
Inleiding Blz. 345  
Kaders en cijfers Blz. 346  
Beleid en beheer Blz. 347  
Kwaliteit en financieel Blz. 348  
Financiering Blz. 349  
Financiering Blz. 350  
Verbonden partijen Blz. 351  
Verbonden partijen gemeente Dinkelland Blz. 352  
Risico's verbonden partijen Blz. 353  
Verbonden partijen Blz. 354  
Grondbeleid Blz. 355  
Grondbeleid Blz. 356  
Bedrijfsvoering Blz. 357  
Bedrijfsvoering Blz. 358  
Financiële begroting Blz. 359  
Overzicht baten en lasten Blz. 360  
Overzicht baten en lasten Blz. 361  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 362  
Overzicht van baten en lasten Blz. 363  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 364  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 365  
Structureel begrotingssaldo Dinkelland Blz. 366  
Structureel begrotingssaldo Blz. 367  
Meerjarenbalans Blz. 368  
Meerjaren balans Blz. 369  
Overzicht taakvelden Blz. 370  
Taakvelden 2019 Blz. 371  
Bijlagen Blz. 372  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 373  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 374  
Bijlage 2: Begrippenlijst Blz. 375  
Begrippenlijst met toelichting Blz. 376  
Bijlage 3: Participatieprocessen Blz. 377  
Participatieladder Blz. 378  
Bijlage 4: Vaststelling begroting Blz. 379  
Vaststelling van de begroting Blz. 380