Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding begroting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van perspectiefnota 2020 naar begroting 2020 Blz. 9  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
Uitgangspunten Blz. 12  
1. Meerjarig saldo Perspectiefnota 2020 Blz. 13  
Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 Blz. 14  
2. Mutaties bestaand beleid Blz. 15  
Mutaties bestaand beleid Blz. 16  
3. Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 17  
Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 18  
4. Denkrichtingen/Ombuigingsmaatregelen Blz. 19  
Denkrichtingen/Ombuigingsmaatregelen Blz. 20  
5. Specifieke mutaties Blz. 21  
Specifieke mutaties Blz. 22  
Herzien meerjarig saldo Blz. 23  
6. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 24  
Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 25  
Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 26  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 27  
Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 28  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 29  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 30  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 31  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 32  
Inleiding Blz. 33  
Meetbaarheid Blz. 34  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 35  
Wat willen we bereiken Blz. 36  
Kengetallen Blz. 37  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 38  
Financiële kaders Blz. 39  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 40  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 41  
Wat willen we bereiken Blz. 42  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 43  
Financiële kaders Blz. 44  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 45  
Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed Blz. 46  
Wat willen we bereiken Blz. 47  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 48  
Financiële kaders Blz. 49  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 50  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 51  
Wat willen we bereiken Blz. 52  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 53  
Financiële kaders Blz. 54  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 55  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 56  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 57  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 58  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 59  
Inleiding Blz. 60  
Meetbaarheid Blz. 61  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 62  
Wat willen we bereiken Blz. 63  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 64  
Financiële kaders Blz. 65  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 66  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 67  
Wat willen we bereiken Blz. 68  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 69  
Financiële kaders Blz. 70  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 71  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 72  
Wat willen we bereiken Blz. 73  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 74  
Financiële kaders Blz. 75  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 76  
Meer circulaire inkoop Blz. 77  
Wat willen we bereiken Blz. 78  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 79  
Financiële kaders Blz. 80  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 81  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 82  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 83  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 84  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 85  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 86  
Meetbaarheid Blz. 87  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 88  
Wat willen we bereiken Blz. 89  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 90  
Financiële kaders Blz. 91  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 92  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 93  
Wat willen we bereiken Blz. 94  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 95  
Financiële kaders Blz. 96  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 97  
Innovatievere agrarische sector Blz. 98  
Wat willen we bereiken Blz. 99  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 100  
Financiële kaders Blz. 101  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 102  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 103  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 104  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 105  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 106  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 107  
Meetbaarheid Blz. 108  
Langer gezond Blz. 109  
Wat willen we bereiken Blz. 110  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 111  
Financiën Blz. 112  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 113  
Versterken sociale basis Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 116  
Financiële kaders Blz. 117  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 118  
Zorg meer nabij Blz. 119  
Wat willen we bereiken Blz. 120  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 121  
Financiële kaders Blz. 122  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 123  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 124  
Wat willen we bereiken Blz. 125  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 126  
Financiële kaders Blz. 127  
Besluiten betrokkenen, gebied Blz. 128  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 129  
Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 130  
Participatieprocessen Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Inleiding Blz. 133  
Wat willen we bereiken Blz. 134  
Wat willen we bereiken Blz. 135  
Meetbaarheid Blz. 136  
Meetbaarheid Blz. 137  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 138  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 139  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 140  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 141  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 142  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 143  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 144  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 145  
Financiële kaders Blz. 146  
Financiële kaders Blz. 147  
Dinkelland in de regio Blz. 148  
Dinkelland in de regio Blz. 149  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 150  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 151  
Financiële kaders Blz. 152  
Omgevingswet Blz. 153  
Omgevingswet Blz. 154  
Basisbegroting Blz. 155  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 156  
Programma Bestuur & middelen Blz. 157  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 158  
Portefeuillehouders Blz. 159  
Algemeen Blz. 160  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 161  
Kengetallen Blz. 162  
Verbonden partijen Blz. 163  
Actuele ontwikkelingen Blz. 164  
Beleidsindicatoren Blz. 165  
Begroting 2020: overzicht baten en lasten Blz. 166  
Denkrichtingen Blz. 167  
Nieuw beleid Blz. 168  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 169  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 170  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 171  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 172  
Portefeuillehouder Blz. 173  
Algemeen Blz. 174  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 175  
Kengetallen Blz. 176  
Verbonden partijen Blz. 177  
Actuele ontwikkelingen Blz. 178  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 179  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 180  
Denkrichtingen Blz. 181  
Nieuw beleid Blz. 182  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 183  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 184  
Programma Veiligheid Blz. 185  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 186  
Portefeuillehouder Blz. 187  
Algemeen Blz. 188  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 189  
Kengetallen Blz. 190  
Verbonden partijen Blz. 191  
Actuele ontwikkelingen Blz. 192  
Beleidsindicatoren Blz. 193  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 194  
Denkrichtingen Blz. 195  
Nieuw beleid Blz. 196  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 197  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 198  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 199  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 200  
Portefeuillehouder Blz. 201  
Algemeen Blz. 202  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 203  
Kengetallen Blz. 204  
Verbonden partijen Blz. 205  
Actuele ontwikkelingen Blz. 206  
Beleidsindicatoren Blz. 207  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 208  
Denkrichtingen Blz. 209  
Nieuw beleid Blz. 210  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 211  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 212  
Programma Economie Blz. 213  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 214  
Portefeuillehouder Blz. 215  
Algemeen Blz. 216  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 217  
Kengetallen Blz. 218  
Verbonden partijen Blz. 219  
Actuele ontwikkelingen Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 222  
Denkrichtingen Blz. 223  
Nieuw beleid Blz. 224  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 225  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 226  
Programma Onderwijs Blz. 227  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 228  
Portefeuillehouder Blz. 229  
Algemeen Blz. 230  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 231  
Kengetallen Blz. 232  
Verbonden partijen Blz. 233  
Actuele ontwikkelingen Blz. 234  
Beleidsindicatoren Blz. 235  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 236  
Denkrichtingen Blz. 237  
Nieuw beleid Blz. 238  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 239  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 240  
Programma Sport & accommodaties Blz. 241  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 242  
Portefeuillehouder Blz. 243  
Algemeen Blz. 244  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 245  
Kengetallen Blz. 246  
Verbonden partijen Blz. 247  
Actuele ontwikkelingen Blz. 248  
Beleidsindicatoren Blz. 249  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 250  
Denkrichtingen Blz. 251  
Nieuw beleid Blz. 252  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 253  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 254  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 255  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 256  
Portefeuillehouder Blz. 257  
Algemeen Blz. 258  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 259  
Kengetallen Blz. 260  
Verbonden partijen Blz. 261  
Actuele ontwikkelingen Blz. 262  
Beleidsindicatoren Blz. 263  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 264  
Denkrichtingen Blz. 265  
Nieuw beleid Blz. 266  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 267  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 268  
Programma Sociaal domein Blz. 269  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 270  
Portefeuillehouder Blz. 271  
Algemeen Blz. 272  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 273  
Kengetallen Blz. 274  
Verbonden partijen Blz. 275  
Actuele ontwikkelingen Blz. 276  
Beleidsindicatoren Blz. 277  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 278  
Denkrichtingen Blz. 279  
Nieuw beleid Blz. 280  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 281  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 282  
Programma Milieu Blz. 283  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 284  
Portefeuillehouders Blz. 285  
Algemeen Blz. 286  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 287  
Kengetallen Blz. 288  
Verbonden partijen Blz. 289  
Actuele ontwikkelingen Blz. 290  
Beleidsindicatoren Blz. 291  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 292  
Denkrichtingen Blz. 293  
Nieuw beleid Blz. 294  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 295  
Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken Blz. 296  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 297  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 298  
Portefeuillehouders Blz. 299  
Algemeen Blz. 300  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 301  
Kengetallen Blz. 302  
Verbonden partijen Blz. 303  
Actuele ontwikkelingen Blz. 304  
Beleidsindicatoren Blz. 305  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 306  
Denkrichtingen Blz. 307  
Nieuw beleid Blz. 308  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 309  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 310  
Paragrafen Blz. 311  
Lokale heffingen Blz. 312  
Lokale heffingen Blz. 313  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2020 Blz. 314  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 315  
Onroerendezaakbelasting (ozb) Blz. 316  
Afvalstoffenheffing Blz. 317  
Rioolheffingen Blz. 318  
Bedrijven Investeringszone (BIZ) Blz. 319  
Precariobelasting Blz. 320  
Toeristenbelasting Blz. 321  
Forensenbelasting Blz. 322  
Lokale lastendruk Blz. 323  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 324  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 325  
Inleiding Blz. 326  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 327  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 328  
Kengetallen Blz. 329  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 330  
Inleiding Blz. 331  
Kaders en cijfers Blz. 332  
Beleid en beheer Blz. 333  
Kwaliteit en financieel Blz. 334  
Financiering Blz. 335  
Financiering Blz. 336  
Verbonden partijen Blz. 337  
Verbonden partijen Blz. 338  
Verbonden partijen gemeente Dinkelland Blz. 339  
Risico's verbonden partijen Blz. 340  
Grondbeleid Blz. 341  
Grondbeleid Blz. 342  
Bedrijfsvoering Blz. 343  
Bedrijfsvoering Blz. 344  
Financiële begroting Blz. 345  
Overzicht baten en lasten Blz. 346  
Overzicht baten en lasten Blz. 347  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 348  
Overzicht van baten en lasten Blz. 349  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 350  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 351  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 352  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 353  
Structureel begrotingssaldo Dinkelland Blz. 354  
Structureel begrotingssaldo Blz. 355  
Meerjarenbalans Blz. 356  
Meerjarenbalans Blz. 357  
Overzicht taakvelden Blz. 358  
Taakvelden 2020 Blz. 359  
Bijlagen Blz. 360  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 361  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 362  
Bijlage 2: Begrippenlijst Blz. 363  
Begrippenlijst met toelichting Blz. 364  
Bijlage 3: Participatieprocessen Blz. 365  
Participatieladder Blz. 366  
Bijlage 4: Vaststelling begroting Blz. 367  
Vaststelling van de begroting Blz. 368