Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
2. Nota van aanbieding Blz. 6  
Indeling jaarstukken Blz. 7  
Indeling jaarstukken Blz. 8  
Resultaat en analyse Blz. 9  
Resultaat Blz. 10  
Analyse Blz. 11  
Reserves en voorzieningen Blz. 12  
Reserves en voorzieningen Blz. 13  
Financiële positie en resultaatbestemming Blz. 14  
Financiële positie en resultaatbestemming Blz. 15  
3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 16  
Maatschappelijk effectenplan Blz. 17  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 18  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 19  
Meetbaarheid Blz. 20  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 21  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 22  
Inleiding Blz. 23  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 24  
Wat willen we bereiken Blz. 25  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 26  
Waar staan we nu? Blz. 27  
Financiële kaders Blz. 28  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 29  
Wat willen we bereiken Blz. 30  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 31  
Waar staan we nu? Blz. 32  
Financiële kaders Blz. 33  
Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed Blz. 34  
Wat willen we bereiken Blz. 35  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36  
Waar staan we nu? Blz. 37  
Financiële kaders Blz. 38  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 39  
Wat willen we bereiken Blz. 40  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 41  
Waar staan we nu? Blz. 42  
Financiële kaders Blz. 43  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 44  
Overzicht baten en lasten Blz. 45  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 46  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 47  
Inleiding Blz. 48  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 49  
Wat willen we bereiken Blz. 50  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 51  
Waar staan we nu? Blz. 52  
Financiële kaders Blz. 53  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 54  
Wat willen we bereiken Blz. 55  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 56  
Waar staan we nu? Blz. 57  
Financiële kaders Blz. 58  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 59  
Wat willen we bereiken Blz. 60  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 61  
Waar staan we nu? Blz. 62  
Financiële kaders Blz. 63  
Meer circulaire inkoop Blz. 64  
Wat willen we bereiken Blz. 65  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 66  
Waar staan we nu? Blz. 67  
Financiële kaders Blz. 68  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 69  
Overzicht baten en lasten Blz. 70  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 71  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 72  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 73  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 76  
Waar staan we nu? Blz. 77  
Financiële kaders Blz. 78  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 79  
Wat willen we bereiken Blz. 80  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 81  
Waar staan we nu? Blz. 82  
Financiële kaders Blz. 83  
Innovatievere agrarische sector Blz. 84  
Wat willen we bereiken Blz. 85  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 86  
Waar staan we nu? Blz. 87  
Financiële kaders Blz. 88  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 89  
Overzicht baten en lasten Blz. 90  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 91  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 92  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 93  
Langer gezond Blz. 94  
Wat willen we bereiken Blz. 95  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 96  
Waar staan we nu? Blz. 97  
Financiële kaders Blz. 98  
Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning Blz. 99  
Wat willen we bereiken Blz. 100  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 101  
Waar staan we nu? Blz. 102  
Financiële kaders Blz. 103  
Meer zorg nabij (zorg en welzijn) Blz. 104  
Wat willen we bereiken Blz. 105  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 106  
Waar staan we nu? Blz. 107  
Financiële kaders Blz. 108  
Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk) Blz. 109  
Wat willen we bereiken? Blz. 110  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 111  
Waar staan we nu? Blz. 112  
Financiële kaders Blz. 113  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 114  
Overzicht baten en lasten Blz. 115  
Participatieprocessen Blz. 116  
Inleiding Blz. 117  
Inleiding Blz. 118  
Wat willen we bereiken? Blz. 119  
Wat willen we bereiken? Blz. 120  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 121  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 122  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 123  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 124  
Financiële kaders Blz. 125  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 126  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 127  
Dinkelland in de regio Blz. 128  
Dinkelland in de regio Blz. 129  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 130  
Financiële kaders Blz. 131  
Overzicht baten en lasten Blz. 132  
Financiele kaders Blz. 133  
Omgevingswet Blz. 134  
Omgevingswet Blz. 135  
4. Programma's basisdeel Blz. 136  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 137  
Programma Bestuur & middelen Blz. 138  
Portefeuillehouders Blz. 139  
Algemeen Blz. 140  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 141  
Kengetallen Blz. 142  
Verbonden partijen Blz. 143  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Overzicht baten en lasten Blz. 146  
Kosten van de overhead Blz. 147  
Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting Blz. 148  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 149  
Portefeuillehouder Blz. 150  
Algemeen Blz. 151  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 152  
Kengetallen Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 155  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 156  
Overzicht baten en lasten Blz. 157  
Programma Veiligheid Blz. 158  
Portefeuillehouder Blz. 159  
Algemeen Blz. 160  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 161  
Kengetallen Blz. 162  
Verbonden partijen Blz. 163  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 164  
Beleidsindicatoren Blz. 165  
Overzicht baten en lasten Blz. 166  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 167  
Portefeuillehouder Blz. 168  
Algemeen Blz. 169  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 170  
Kengetallen Blz. 171  
Verbonden partijen Blz. 172  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 173  
Beleidsindictoren Blz. 174  
Overzicht baten en lasten Blz. 175  
Programma Economie Blz. 176  
Portefeuillehouder Blz. 177  
Algemeen Blz. 178  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 179  
Kengetallen Blz. 180  
Verbonden partijen Blz. 181  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 182  
Beleidsindicatoren Blz. 183  
Overzicht baten en lasten Blz. 184  
Programma Onderwijs Blz. 185  
Portefeuillehouder Blz. 186  
Algemeen Blz. 187  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 188  
Kengetallen Blz. 189  
Verbonden partijen Blz. 190  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 191  
Beleidsindicatoren Blz. 192  
Overzicht baten en lasten Blz. 193  
Programma Sport & accommodaties Blz. 194  
Portefeuillehouder Blz. 195  
Algemeen Blz. 196  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 197  
Kengetallen Blz. 198  
Verbonden partijen Blz. 199  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 200  
Beleidsindicatoren Blz. 201  
Overzicht baten en lasten Blz. 202  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 203  
Portefeuillehouder Blz. 204  
Algemeen Blz. 205  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 206  
Kengetallen Blz. 207  
Verbonden partijen Blz. 208  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 209  
Beleidsindicatoren Blz. 210  
Overzicht baten en lasten Blz. 211  
Programma Sociaal domein Blz. 212  
Portefeuillehouder Blz. 213  
Algemeen Blz. 214  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 215  
Kengetallen Blz. 216  
Verbonden partijen Blz. 217  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 218  
Beleidsindicatoren Blz. 219  
Overzicht baten en lasten Blz. 220  
Programma Milieu Blz. 221  
Portefeuillehouders Blz. 222  
Algemeen Blz. 223  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 224  
Kengetallen Blz. 225  
Verbonden partijen Blz. 226  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 227  
Beleidsindicatoren Blz. 228  
Overzicht baten en lasten Blz. 229  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 230  
Portefeuillehouders Blz. 231  
Algemeen Blz. 232  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 233  
Kengetallen Blz. 234  
Verbonden partijen Blz. 235  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 236  
Beleidsindicatoren Blz. 237  
Overzicht baten en lasten Blz. 238  
5. Paragrafen Blz. 239  
Lokale heffingen Blz. 240  
Lokale heffingen Blz. 241  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2019 Blz. 242  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 243  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 244  
Afvalstoffenheffing Blz. 245  
Rioolheffingen Blz. 246  
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Blz. 247  
Precariobelasting Blz. 248  
Toeristenbelasting Blz. 249  
Forensenbelasting Blz. 250  
Lokale lastendruk Blz. 251  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 252  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 253  
Inleiding Blz. 254  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 255  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 256  
Kengetallen Blz. 257  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Kaders en cijfers Blz. 260  
Beleid en beheer Blz. 261  
Kwaliteit en financieel Blz. 262  
Financiering Blz. 263  
Financiering Blz. 264  
Verbonden partijen Blz. 265  
Verbonden partijen Blz. 266  
Doelstellingen Blz. 267  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 268  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Blz. 269  
Regio Twente Blz. 270  
Veiligheidsregio Twente Blz. 271  
Crematoria Twente Blz. 272  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 273  
Omgevingsdienst Twente (ODT) Blz. 274  
Stichtingen en verenigingen Blz. 275  
Stichting Participatie Dinkelland Blz. 276  
Coöperaties en vennootschappen Blz. 277  
Cogas Blz. 278  
Enexis Holding N.V. Blz. 279  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 280  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 281  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 282  
CSV Amsterdam B.V. Blz. 283  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 284  
Twence B.V. Blz. 285  
Wadinko Blz. 286  
BNG Blz. 287  
NV ROVA Holding Blz. 288  
Overige verbonden partijen Blz. 289  
Euregio Blz. 290  
Grondbeleid Blz. 291  
Grondbeleid Blz. 292  
Bedrijfsvoering Blz. 293  
Beleidsindicatoren Blz. 294  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 295  
6. Jaarrekening Blz. 296  
Balans Blz. 297  
Balans Blz. 298  
Overzicht van baten en lasten Blz. 299  
Overzicht van baten en lasten Blz. 300  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 301  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 302  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 303  
Balans Blz. 304  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 305  
Activa Blz. 306  
Passiva Blz. 307  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 308  
Toelichting en analyse op de baten en lasten Blz. 309  
Programma's Blz. 310  
7. Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 311  
Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 312  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 313  
Bijlage 2: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 314  
Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 315  
Bijlage 3: Single informatie Single audit (SiSa) Blz. 316  
Single information Single audit Blz. 317  
Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) Blz. 318  
Investeren Met Gemeenten Blz. 319  
Bijlage 5: Overzicht taakvelden Blz. 320  
Overzicht taakvelden Blz. 321  
Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren Blz. 322  
Toelichting beleidsindicatoren Blz. 323  
Inleiding Blz. 324  
8. Overige gegevens Blz. 325  
Controleverklaring Blz. 326  
Controleverklaring Blz. 327  
Raadsvoorstel en raadsbesluit Blz. 328  
Raadsvoorstel en -besluit Blz. 329