Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) Blz. 1  
Perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 6  
Maatschappelijk effectenplan Blz. 7  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 8  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 11  
Wat willen we bereiken Blz. 12  
Wat hebben we gedaan? Blz. 13  
Trends en ontwikkelingen Blz. 14  
Financiële kaders Blz. 15  
Conclusie Blz. 16  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 17  
Wat willen we bereiken Blz. 18  
Wat hebben we gedaan? Blz. 19  
Trends en ontwikkelingen Blz. 20  
Financiële kaders Blz. 21  
Conclusie Blz. 22  
Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed Blz. 23  
Wat willen we bereiken Blz. 24  
Wat hebben we gedaan? Blz. 25  
Trends en ontwikkelingen Blz. 26  
Financiële kaders Blz. 27  
Conclusie Blz. 28  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 29  
Wat willen we bereiken Blz. 30  
Wat hebben we gedaan? Blz. 31  
Trends en ontwikkelingen Blz. 32  
Financiële kaders Blz. 33  
Conclusie Blz. 34  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 35  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 36  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 37  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 38  
Inleiding Blz. 39  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 40  
Wat willen we bereiken Blz. 41  
Wat hebben we gedaan? Blz. 42  
Trends en ontwikkelingen Blz. 43  
Financiële kaders Blz. 44  
Conclusie Blz. 45  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 46  
Wat willen we bereiken Blz. 47  
Wat hebben we gedaan? Blz. 48  
Trends en ontwikkelingen Blz. 49  
Financiële kaders Blz. 50  
Conclusie Blz. 51  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 52  
Wat willen we bereiken Blz. 53  
Wat hebben we gedaan? Blz. 54  
Trends en ontwikkelingen Blz. 55  
Financiële kaders Blz. 56  
Conclusie Blz. 57  
Meer circulaire inkoop Blz. 58  
Wat willen we bereiken Blz. 59  
Wat hebben we gedaan? Blz. 60  
Trends en ontwikkelingen Blz. 61  
Financiële kaders Blz. 62  
Conclusie Blz. 63  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 64  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 65  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 66  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 67  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 68  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 69  
Wat willen we bereiken Blz. 70  
Wat hebben we gedaan? Blz. 71  
Trends en ontwikkelingen Blz. 72  
Financiële kaders Blz. 73  
Conclusie Blz. 74  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 75  
Wat willen we bereiken Blz. 76  
Wat hebben we gedaan? Blz. 77  
Trends en ontwikkelingen Blz. 78  
Financiële kaders Blz. 79  
Conclusie Blz. 80  
Innovatievere agrarische sector Blz. 81  
Wat willen we bereiken Blz. 82  
Wat hebben we gedaan? Blz. 83  
Trends en ontwikkelingen Blz. 84  
Financiële kaders Blz. 85  
Conclusie Blz. 86  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 87  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 88  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 89  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 90  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 91  
Langer gezond Blz. 92  
Wat willen we bereiken Blz. 93  
Wat hebben we gedaan? Blz. 94  
Trends en ontwikkelingen Blz. 95  
Financiële kaders Blz. 96  
Conclusie Blz. 97  
Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning Blz. 98  
Wat willen we bereiken Blz. 99  
Wat hebben we gedaan? Blz. 100  
Trends en ontwikkelingen Blz. 101  
Financiële kaders Blz. 102  
Conclusie Blz. 103  
Meer zorg nabij (zorg en welzijn) Blz. 104  
Wat willen we bereiken Blz. 105  
Wat hebben we gedaan? Blz. 106  
Trends en ontwikkelingen Blz. 107  
Financiële kaders Blz. 108  
Conclusie Blz. 109  
Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk) Blz. 110  
Wat willen we bereiken Blz. 111  
Wat hebben we gedaan? Blz. 112  
Trends en ontwikkelingen Blz. 113  
Financiële kaders Blz. 114  
Conclusie Blz. 115  
Transformatieplan Sociaal Domein Blz. 116  
Transformatieplan Sociaal Domein Blz. 117  
Financieel Blz. 118  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 119  
Financiën Blz. 120  
Participatieprocessen Blz. 121  
Inleiding Blz. 122  
Inleiding Blz. 123  
Wat willen we bereiken Blz. 124  
Wat willen we bereiken Blz. 125  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 126  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 127  
Wat hebben we gedaan? Blz. 128  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 129  
Dinkelland in de regio Blz. 130  
Dinkelland in de regio Blz. 131  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 132  
Wat hebben we gedaan? Blz. 133  
Financiële kaders Blz. 134  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 135  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 136  
Omgevingswet Blz. 137  
Omgevingswet Blz. 138  
Trends en ontwikkelingen Blz. 139  
Omschrijving Blz. 140  
Financiële kaders Blz. 141  
Financiele kaders Blz. 142  
Conclusie Blz. 143  
Conclusie Blz. 144  
Basisbegroting Blz. 145  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 146  
Programma Bestuur & middelen Blz. 147  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 148  
Algemeen Blz. 149  
Actuele ontwikkelingen Blz. 150  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 151  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 152  
Financieel Blz. 153  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 154  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 155  
Algemeen Blz. 156  
Actuele ontwikkelingen Blz. 157  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 158  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 159  
Financieel Blz. 160  
Programma Veiligheid Blz. 161  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 162  
Algemeen Blz. 163  
Actuele ontwikkelingen Blz. 164  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 165  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 166  
Financieel Blz. 167  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 168  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 169  
Algemeen Blz. 170  
Actuele ontwikkelingen Blz. 171  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 172  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 173  
Financieel Blz. 174  
Programma Economie Blz. 175  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 176  
Algemeen Blz. 177  
Actuele ontwikkelingen Blz. 178  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 179  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 180  
Financieel Blz. 181  
Programma Onderwijs Blz. 182  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 183  
Algemeen Blz. 184  
Actuele ontwikkelingen Blz. 185  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 186  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 187  
Financieel Blz. 188  
Programma Sport & accommodaties Blz. 189  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 190  
Algemeen Blz. 191  
Actuele ontwikkelingen Blz. 192  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 193  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 194  
Financieel Blz. 195  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 196  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 197  
Algemeen Blz. 198  
Actuele ontwikkelingen Blz. 199  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 200  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 201  
Financieel Blz. 202  
Programma Sociaal domein Blz. 203  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 204  
Algemeen Blz. 205  
Actuele ontwikkelingen Blz. 206  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 207  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 208  
Financieel Blz. 209  
Programma Milieu Blz. 210  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 211  
Algemeen Blz. 212  
Actuele ontwikkelingen Blz. 213  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 214  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 215  
Financieel Blz. 216  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 217  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 218  
Algemeen Blz. 219  
Actuele ontwikkelingen Blz. 220  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 221  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 222  
Financieel Blz. 223  
Financiën Blz. 224  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 225  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 226  
Meerjarig saldo begroting 2019 Blz. 227  
Meerjarig saldo begroting 2019 Blz. 228  
Conclusies en opmerkingen Blz. 229  
Mutaties bestaand beleid Blz. 230  
Mutaties bestaand beleid Blz. 231  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 232  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 233  
Denkrichtingen Blz. 234  
Denkrichtingen Blz. 235  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid en denkrichtingen Blz. 236  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid en denkrichtingen Blz. 237  
Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 238  
Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 239  
Programmamiddelen Blz. 240  
Weerstandsvermogen en reserves Blz. 241  
Totaal overzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 242