Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Tweede programmajournaal 2019 Blz. 1  
Tweede programmajournaal 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Tweede programmajournaal 2019 Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 6  
Maatschappelijk effectenplan Blz. 7  
Maatschappelijk Effecten Plan in relatie tot begroting 2019 Blz. 8  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 9  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 12  
Wat willen we bereiken Blz. 13  
Wat hebben we gedaan? Blz. 14  
Trends en ontwikkelingen Blz. 15  
Financiële kaders Blz. 16  
Conclusie Blz. 17  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 18  
Wat willen we bereiken Blz. 19  
Wat hebben we gedaan? Blz. 20  
Trends en ontwikkelingen Blz. 21  
Financiële kaders Blz. 22  
Conclusie Blz. 23  
Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed Blz. 24  
Wat willen we bereiken Blz. 25  
Wat hebben we gedaan? Blz. 26  
Trends en ontwikkelingen Blz. 27  
Financiële kaders Blz. 28  
Conclusie Blz. 29  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 30  
Wat willen we bereiken Blz. 31  
Wat hebben we gedaan? Blz. 32  
Trends en ontwikkelingen Blz. 33  
Financiële kaders Blz. 34  
Conclusie Blz. 35  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 36  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 37  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 38  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 39  
Inleiding Blz. 40  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 41  
Wat willen we bereiken Blz. 42  
Wat hebben we gedaan? Blz. 43  
Trends en ontwikkelingen Blz. 44  
Financiële kaders Blz. 45  
Conclusie Blz. 46  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 47  
Wat willen we bereiken Blz. 48  
Wat hebben we gedaan? Blz. 49  
Trends en ontwikkelingen Blz. 50  
Financiële kaders Blz. 51  
Conclusie Blz. 52  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 53  
Wat willen we bereiken Blz. 54  
Wat hebben we gedaan? Blz. 55  
Trends en ontwikkelingen Blz. 56  
Financiële kaders Blz. 57  
Conclusie Blz. 58  
Meer circulaire inkoop Blz. 59  
Wat willen we bereiken Blz. 60  
Wat hebben we gedaan? Blz. 61  
Trends en ontwikkelingen Blz. 62  
Financiële kaders Blz. 63  
Conclusie Blz. 64  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 65  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 66  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 67  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 68  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 69  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 70  
Wat willen we bereiken Blz. 71  
Wat hebben we gedaan? Blz. 72  
Trends en ontwikkelingen Blz. 73  
Financiële kaders Blz. 74  
Conclusie Blz. 75  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 76  
Wat willen we bereiken Blz. 77  
Wat hebben we gedaan? Blz. 78  
Trends en ontwikkelingen Blz. 79  
Financiële kaders Blz. 80  
Conclusie Blz. 81  
Innovatievere agrarische sector Blz. 82  
Wat willen we bereiken Blz. 83  
Wat hebben we gedaan? Blz. 84  
Trends en ontwikkelingen Blz. 85  
Financiële kaders Blz. 86  
Conclusie Blz. 87  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 88  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 89  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 90  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 91  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 92  
Van MEP en transformatieplan naar uitvoeringsplan Sociaal domein Blz. 93  
Langer gezond Blz. 94  
Wat willen we bereiken Blz. 95  
Wat hebben we gedaan? Blz. 96  
Trends en ontwikkelingen Blz. 97  
Financiële kaders Blz. 98  
Conclusie Blz. 99  
Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning Blz. 100  
Wat willen we bereiken Blz. 101  
Wat hebben we gedaan? Blz. 102  
Trends en ontwikkelingen Blz. 103  
Financiële kaders Blz. 104  
Conclusie Blz. 105  
Meer zorg nabij (zorg en welzijn) Blz. 106  
Wat willen we bereiken Blz. 107  
Wat hebben we gedaan? Blz. 108  
Trends en ontwikkelingen Blz. 109  
Financiële kaders Blz. 110  
Conclusie Blz. 111  
Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk) Blz. 112  
Wat willen we bereiken Blz. 113  
Wat hebben we gedaan? Blz. 114  
Trends en ontwikkelingen Blz. 115  
Financiële kaders Blz. 116  
Conclusie Blz. 117  
Transformatieplan Sociaal Domein Blz. 118  
Transformatieplan Sociaal Domein Blz. 119  
Financieel Blz. 120  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 121  
Financiën Blz. 122  
Participatieprocessen Blz. 123  
Inleiding Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Wat willen we bereiken Blz. 126  
Wat willen we bereiken Blz. 127  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 128  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 129  
Wat hebben we gedaan? Blz. 130  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 131  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 132  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 133  
Trends en ontwikkelingen Blz. 134  
Omschrijving Blz. 135  
Financiële kaders Blz. 136  
Financiele kaders Blz. 137  
Conclusie Blz. 138  
Conclusie Blz. 139  
Dinkelland in de regio Blz. 140  
Dinkelland in de regio Blz. 141  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 142  
Wat hebben we gedaan? Blz. 143  
Financiële kaders Blz. 144  
Omgevingswet Blz. 145  
Omgevingswet Blz. 146  
Basisbegroting Blz. 147  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 148  
Programma Bestuur & middelen Blz. 149  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 150  
Algemeen Blz. 151  
Actuele ontwikkelingen Blz. 152  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 153  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 154  
Financieel Blz. 155  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 156  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 157  
Algemeen Blz. 158  
Actuele ontwikkelingen Blz. 159  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 160  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 161  
Financieel Blz. 162  
Programma Veiligheid Blz. 163  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 164  
Algemeen Blz. 165  
Actuele ontwikkelingen Blz. 166  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 167  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 168  
Financieel Blz. 169  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 170  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 171  
Algemeen Blz. 172  
Actuele ontwikkelingen Blz. 173  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 174  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 175  
Financieel Blz. 176  
Programma Economie Blz. 177  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 178  
Algemeen Blz. 179  
Actuele ontwikkelingen Blz. 180  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 181  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 182  
Financieel Blz. 183  
Programma Onderwijs Blz. 184  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 185  
Algemeen Blz. 186  
Actuele ontwikkelingen Blz. 187  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 188  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 189  
Financieel Blz. 190  
Programma Sport & accommodaties Blz. 191  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 192  
Algemeen Blz. 193  
Actuele ontwikkelingen Blz. 194  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 195  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 196  
Financieel Blz. 197  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 198  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 199  
Algemeen Blz. 200  
Actuele ontwikkelingen Blz. 201  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 202  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 203  
Financieel Blz. 204  
Programma Sociaal domein Blz. 205  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 206  
Algemeen Blz. 207  
Actuele ontwikkelingen Blz. 208  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 209  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 210  
Financieel Blz. 211  
Programma Milieu Blz. 212  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 213  
Algemeen Blz. 214  
Actuele ontwikkelingen Blz. 215  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 216  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 217  
Financieel Blz. 218  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 219  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 220  
Algemeen Blz. 221  
Actuele ontwikkelingen Blz. 222  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 223  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 224  
Financieel Blz. 225  
Financiën Blz. 226  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 227  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 228  
Mutaties bestaand beleid begrotingsjaar 2019 Blz. 229  
Mutaties bestaand beleid Blz. 230  
Reserves en voorzieningen Blz. 231  
Reserves en voorzieningen Blz. 232