Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Agelo

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man: Jan Busscher

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Maart 2017

Op 16 maart 2017 heeft de buur(t)man bij  Café Restaurant Rauwers  een presentatie geven van Mijn Agelo 2030! aan de buurtschapsraad en bestuursleden van de verenigingen.

De gehele buurtschapsraad was aanwezig en van elke vereniging waren gemiddeld 2 bestuursleden aanwezig. Op deze manier probeert de buurtschapsraad het proces Mijn Agelo onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Agelo. Alle aanwezigen waren onder de indruk van de nut en de noodzaak van het proces. De verenigingen koppelen de informatie terug naar hun leden en achterband. De volgende verenigingen waren aanwezig: Buurtschapsraad, KV Wilskracht, CV De Keistenen, Keisteenbloazers, Ouderraad school, Vrienden van Agelo, AED-groep, Jagers,  Bingo-activiteit, Biljart en Dart.

Februari 2017

Op 25 februari 2016 heeft de buur(t)man kennis gemaakt met de buurtschapsraad van Agelo tijdens de jaarvergadering. Op 12 mei 2016 vond het kernbezoek plaats door de kernwethouder, burgemeester en de kernradencoördinator. Zij hebben toen uitleg gegeven over mijn Dinkelland 2030! aan de buurtschapsraad.

Op 18 januari 2017 is de buur(t)man aangeschoven bij de vergadering van de buurtschapsraad.

De buurtschapsraad van Agelo is nog druk bezig met het afronden van het project “dorpsplanplus”. Hier is Agelo in 2014 mee gestart.

Zij hebben toen al nagedacht over de toekomst van hun buurtschap.

Uiteindelijk zijn er toen 4 speerpunten benoemd: 1 bassischool ’n Boaken   2 het verfraaien van Agelo  3 een leven lang wonen 4 economie & innovatie.

In februari 2017 zijn de punten 1 en 2 het meest afgerond. Wat betreft punt 3 loopt er nog een ruimtelijke verkenning naar de mogelijke woningbouw in de kern van de buurtschap.

Het dorpsplanplus project moet in december 2017 worden afgerond. Het proces mijn Agelo 2030 zal hierop dan goed aansluiten.

Op 2 februari heeft de buurtschapsraad tijdens haar jaarvergadering mededelingen gedaan over de afronding van het dorpsplanplus en het proces mijn Agelo 2030.

Planning

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

September 2017

De buurtschapsraad en de verenigen gaan na denken hoe zij in het najaar van 2017 het proces Mijn Agelo onder de aandacht kunnen brengen bij alle inwoners van Agelo.

 

In het najaar 2016 gaat de buurtschapsraad nadenken hoe zij Mijn Dinkelland 2030! onder de aandacht gaat brengen in de buurtschap Agelo.

Door wisseling van bestuursleden is de planning wat naar voren geschoven.

De buurtschapsraad gaat in de zomer van 2017 alle besturen van de verenigingen uitnodigen om hen het proces mijn Dinkelland 2030 uit te leggen. Daarna gaan zij zich beraden over een bijeenkomst voor de gehele buurtschap.

Op 21 februari is er een presentatie aan de buurtschapsraad over de verkenning mogelijke woonlocaties in Agelo.