Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Ootmarsum

Ootmarsum

Buur(t)vrouw Femke Lansink

Stand van zaken

Op maandag 25 april 2016 heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met plaatsvervangend burgemeester Bakker en kernwethouder Stokkelaar. In deze bijeenkomst is afgesproken dat het Stadsberaad Mijn Ootmarsum 2030! in september 2016 zal opstarten en Ootmarsum zal indelen in wijken. Dit vanwege de grote omvang van de kern Ootmarsum. De eerste gesprekken hebben op 19 september en 22 september 2016 plaats gevonden.

Planning

Voor oktober zijn een 3-tal bijeenkomsten gepland met bewonersgroepen.