Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Noord Deurningen

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)vrouw: Inge Ottenhof

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Dorpsraadvergadering 11 mei 2017

Plaatsvervangend buur(t)man Jos van Olffen heeft aangeboden graag met de dorpsraad in gesprek te willen gaan om met elkaar van gedachten te wissen hoe verder vorm te geven aan het proces MijnNoordDeurningen2030. Initiatief hiervoor ligt nu in eerste instantie bij de dorpsraad.

 

Projectplan Multifunctioneel Dorpshart

Stand van zaken:

  • Projectplan is gereed en op 19-4-2017 voor gedeeltelijke financiële ondersteuning ingediend bij provincie en gemeente
  • Provincie heeft op 4-5-2017 een subsidie van € 59.051,-  toegekend uit de regeling Leefbare Kleine Kernen.
  • Gemeente zal een financiële bijdrage leveren van € 19.000,- (uit stimuleringsfonds Sociaal Domein en budget OBR)
  • Verwachte start van de uitvoering: oktober 2017

Dorpsraadvergadering 11 februari 2016

Buur(t)vrouw Katharina Bach introduceert zich en geeft uitleg over het proces MijnDinkellend2030, i.c. MijnNoordDeurningen2030. Geconstateerd wordt dat in Noord Deurningen al volop in de geest van het proces wordt gehandeld. Er lopen al de volgende op de toekomst gericht projecten:

  • Multifunctioneel dorpshart Noord Deurningen
  • Dorpshuiskamer (vanuit project Samen Welzijn)
  • Duurzaam Noord Deurningen
  • Slipbaan

Een belangrijk toekomstgerichte projecten dat  inmiddels al is gerealiseerd: Bouw Kulturhus De Maere incl.  buiteninrichting kulturhus/school.

Uitdaging zit er nu in om met  de inwoners van Noord Deurningen in gesprek te gaan of er naast de lopende thema's nog andere thema's zijn die van belang zijn om in  de toekomst - gelet op diverse trends en ontwikkelingen die op ons pad komen-  een aantrekkelijk en vitaal dorp te blijven.