Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Lattrop-Brecklenkamp

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man: Marcel Nolten

Lattrop-Brecklenkamp

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

juli 2017

Op proactieve wijze hebben inwoners van Lattrop-Breklenkamp in het afgelopen jaar zich ingezet om de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 tot 15 jaar in Lattrop-Breklenkamp in kaart te brengen. Vanuit ‘Mijn Dinkelland 2030’ is deze beweging op gang gekomen, waarbij de sleutel tot succes blijkt te zijn: de boogde dorpsontwikkelingen vanuit een integrale blik op verschillende thema’s te benaderen. ‘Het behoud van jongeren in het dorp’ is een belangrijk thema in de reeks van wonen, onderwijs, sociale kwaliteit, voorzieningen, sport, routestructuren en versterking van ondernemerschap. Inmiddels heeft een grote groep zich betrokken getoond in het proces om de toekomst van Lattrop-Breklenkamp verder met elkaar op te bouwen. Onder andere wordt nagedacht over de toekomstbestendigheid van het maatschappelijk vastgoed binnen het dorp en het versterken van de sociale cohesie. De realisatie van de gymzaal in 2016 heeft daartoe al een enorme positieve impuls gegeven; verschillende werkgroepen zijn actief geworden. De Buurtschapsraad heeft een werkgroep samengesteld die zich buigt over het thema ‘Bouwen’, ze zijn trekkers van het ‘Centrumplan Lattrop’. Een forse opgave waarbij de gemeente in het verleden een primaire verantwoordelijkheid had, wordt nu geïnitieerd door de samenleving van Lattrop-Breklenkamp.  De regie op de planvorming en de verdere uitwerking daarvan, ligt bij de een werkgroep vanuit de Buurtschapsraad. De intentie is om samen met de dorpsbewoners de verschillende kansen op sociaal, economisch en fysiek terrein helder te formuleren, te verbinden en concreet invulling te geven. Vraagstukken en kansen die nu samenkomen, willen zij effectief oppakken, waarbij het de intentie is om beschikbare gelden (van overheid, fondsen en particulier) efficiënt in te zetten.

De werkgroep Centrumplan Lattrop-Breklenkamp zal in een commissievergadering op 5 september de gelegenheid krijgen haar dorpsvisie voor 2030 te presenteren.

 

juni 2017

In alle stilte is het afgelopen halfjaar door vertegenwoordigers van grensgemeenten in Noordoost Twente en het aangrenzend gebied in de Graafschap Bentheim gewerkt aan een ambitieus plan, dat nu vaste vormen heeft aangenomen. Het betreft een grensoverschrijdende samenwerking, die het gebied als een geheel presenteert, met al zijn landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve hoogtepunten. Als startpunt wordt gebruik gemaakt van de komende jubileumjaren van twee in de streek geboren beroemdheden: de in 1618 in Uelsen geboren wereldreiziger Johann Nieuhoff en de in 1819 in Lattrop geboren schilder Johann Barthold Jongkind. Maar deze jubileumjaren fungeren als startpunt, het is de bedoeling een langdurige en veelomvattende samenwerking tot stand te brengen.

Het ambitieuze plan is opgesteld in samenwerking met Neuenhaus met Lage, Uelsen met Halle en Duits Hezingen en Dinkelland met Lattrop-Breklenkamp en Hezingen. Het plan is een initiatief van Stichting Jongkind Lattrop-Breklenkamp.

 

mei 2017

De Stichting Centrum Ontwikkeling Lattrop is notarieel vastgelegd. Vanuit verschillende expertise uit de samenleving hebben personen zitting in deze Stichting waaronder de voorzitter van de Buurtschapsraad. De Stichting zal zich o.a. inzetten voor het concretiseren van de uitkomsten enquête woonwensen in Lattrop-Breklenkamp om betaalbare (starters)woningen te realiseren. Gekeken wordt om samen met de gemeente tot  een andere invulling te komen voor de kavels aan de Kraakenhof.

Een realistisch ontwerpplan is gemaakt voor de centrumontwikkeling (rondom de kerk) om te komen met woningen voor meerdere doelgroepen uit de enquête. Dit plan sluit prima aan bij de verdere invulling van de visie o.a. het realiseren van een pleinfunctie door verleggen van de weg en routestructuren hierop aan te sluiten.

 

maart 2017

Een toekomstvisie wordt opgesteld. Het doel is te komen tot een integraal plan waarbij wonen, lokale economie, welzijn, natuur en recreatie dusdanig met elkaar in verbinding staan dat het de toekomstbestendigheid en sociale kwaliteit van Lattrop-Breklenkamp en omgeving optimaal versterkt.

Deze visie beschrijft een aantal gewenste ontwikkelingen en is bedoeld om inwoners en betrokkenen te blijven inspireren om mee te denken en mee te werken aan de toekomst van Lattrop-Breklenkamp.

Op proactieve wijze zijn inwoners van Lattrop-Breklenkamp in het afgelopen jaar bezig geweest met het in kaart brengen van de gewenste ontwikkelingen in hun woonplaats voor de komende 10 tot 15 jaar. Vanuit ‘MijnDinkelland2030’ is deze beweging op gang gekomen, waarbij de sleutel tot succes blijkt te zijn: de beoogde dorpsontwikkelingen vanuit een integrale blik op verschillende thema’s te benaderen.

‘Het behoud van jongeren in het dorp’ is een belangrijk thema in de reeks van wonen, onderwijs, sociale kwaliteit, voorzieningenniveau, sport, routestructuren en versterking van ondernemerschap. Inmiddels heeft een grote groep zich betrokken getoond in het proces om de toekomst van Lattrop-Breklenkamp verder met elkaar op te bouwen. Onder andere wordt nagedacht over de toekomstbestendigheid van het maatschappelijk vastgoed binnen het dorp en het versterken van de sociale cohesie. De realisatie van de gymzaal in 2016 heeft daartoe al een enorme positieve impuls gegeven; verschillende werkgroepen zijn actief geworden. De buurschapsraad heeft een werkgroep samengesteld die zich buigt over het thema ‘Bouwen’, ze zijn trekkers van het  ‘Centrumplan Lattrop-Breklenkamp’. Een forse opgave waarbij de gemeente in het verleden een primaire verantwoordelijkheid had, wordt nu geïnitieerd door de samenleving van Lattrop-Breklenkamp. Vanuit de gemeente Dinkelland is de  ‘buur(t)man’ betrokken bij de planvorming. De regie op de planvorming en de verdere uitwerking daarvan, ligt bij de Buurtschapsraad. De intentie is om samen met de dorpsbewoners de verschillende kansen op sociaal, economisch en fysiek terrein helder te formuleren, te verbinden en concreet invulling te geven. Vraagstukken en kansen die nu samenkomen, willen zij effectief oppakken, waarbij het de intentie is om beschikbare gelden (van overheid en particulier) efficiënt in te zetten.