Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Inleiding begroting

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland die door het college van Dinkelland aan u als raad aangeboden wordt. Deze begroting heeft als basis de Perspectiefnota 2021.  De in de Perspectiefnota 2021 aangegeven richtingen zijn heel nadrukkelijk gebaseerd op de tussenbalans Dinkelland op koers.