Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer worden een aantal zaken toegelicht zodat u de begroting makkelijker kunt lezen. De begroting ziet er qua opzet hetzelfde uit als de begroting van 2020. 

 

Allereerst een korte toelichting op de opbouw van de begroting. De begroting bestaat uit de volgende  onderdelen:

 1. Het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) met daarin de onderdelen:
  • Participatieprocessen: de vertaling naar hoe wij samen met de samenleving aan de slag willen.
  • Omgevingswet: de vertaling van hoe wij aan de slag gaan met de implementatie van de Omgevingswet.
  • Ambities: de vertaling van de ambities uit de agenda’s van het coalitieakkoord, gerelateerd aan specifieke maatschappelijke doelen.
 2. Basisbegroting: hierin komen alle reguliere en  jaarlijks terugkerende zaken aan de orde.
 3. De verplichte paragrafen
 4. De financiële begroting
 5. Bijlagen

 

Vanaf 2019 maken wij onderscheid tussen de basisbegroting dus feitelijk het structurele geld en de ambitiebegroting (beschreven in het MEP) dus het incidentele geld dat gebruikt wordt om de ambities te realiseren. Tussen de basisbegroting en ambitiebegroting bestaat een wederzijdse relatie. Er zijn namelijk zaken vanuit de basisbegroting die een directe link met de ambitiebegroting hebben en vice versa. 

 • Projecten die voortkomen uit ambities  kunnen na uitvoering en afronding structurele lasten met zich meebrengen in de beheerfase. De financiering van het project vindt plaats vanuit de ambitiebegroting (incidenteel), terwijl de structurele lasten afvloeien naar de basisbegroting en een plek krijgen onder één van de elf programma's.  
 • Activiteiten en inspanningen (reguliere capaciteit en middelen) vanuit de basisbegroting kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen in de ambitiebegroting. Daarnaast kan ook (reguliere) capaciteit aan de basisbegroting worden onttrokken om te worden ingezet voor de ambities (projecten en processen).

In de bovenstaande figuur is weergegeven wat MEP (oranje deel) is, wat we in samenwerking met de samenleving doen (lichtblauwe deel) en wat de basisbegroting is (donkerblauwe deel).

Basisbegroting

In de basisbegroting komen de reguliere, jaarlijks terugkerende zaken aan de orde. Deze basisbegroting is opgedeeld in de volgende elf programma’s:

 • Programma Bestuur & middelen
 • Programma Dienstverlening & burgerzaken
 • Programma Veiligheid
 • Programma Openbare ruimte & mobiliteit
 • Programma Economie
 • Programma Onderwijs
 • Programma Sport & accommodaties
 • Programma Cultuur & recreatie
 • Programma Sociaal domein
 • Programma Milieu
 • Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening