Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding begroting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van perspectiefnota 2021 naar begroting 2021 Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
1. Meerjarig perspectief Perspectiefnota 2021 Blz. 12  
Meerjarig perspectief Blz. 13  
2. Corona - basisraming en compensatie rijk Blz. 14  
Inleiding Blz. 15  
Juni raming 2020 Centraal Plan Bureau Blz. 16  
3. Mutaties bestaand beleid Blz. 17  
Mutaties bestaand beleid Blz. 18  
Herzien meerjarig perspectief na verwerking mutaties bestaand beleid Blz. 19  
4. Specifieke mutaties Blz. 20  
Specifieke mutaties Blz. 21  
Nieuw beleid structureel Blz. 22  
Lokale lasten Blz. 23  
5. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 24  
Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 25  
Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 26  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 27  
Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 28  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 29  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 30  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 31  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 32  
Inleiding Blz. 33  
Meetbaarheid Blz. 34  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 35  
Wat willen we bereiken Blz. 36  
Kengetallen Blz. 37  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 38  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 39  
Wat willen we bereiken Blz. 40  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 41  
Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed Blz. 42  
Wat willen we bereiken Blz. 43  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 44  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 45  
Wat willen we bereiken Blz. 46  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 47  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 48  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 49  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 50  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 51  
Inleiding Blz. 52  
Meetbaarheid Blz. 53  
Energie: Wind en zon Blz. 54  
Wat willen we bereiken Blz. 55  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 56  
Energie: Warmte Blz. 57  
Wat willen we bereiken Blz. 58  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 59  
Duurzaam van onderop Blz. 60  
Wat willen we bereiken Blz. 61  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 62  
Circulaire inkoop Blz. 63  
Wat willen we bereiken Blz. 64  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 65  
Asbest eraf, zon erop Blz. 66  
Wat willen we bereiken Blz. 67  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 68  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 69  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 70  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 71  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 72  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 73  
Meetbaarheid Blz. 74  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 75  
Wat willen we bereiken Blz. 76  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 77  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 78  
Wat willen we bereiken Blz. 79  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 80  
Innovatievere agrarische sector Blz. 81  
Wat willen we bereiken Blz. 82  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 83  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 84  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 85  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 86  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 87  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 88  
Meetbaarheid Blz. 89  
Langer gezond Blz. 90  
Wat willen we bereiken Blz. 91  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 92  
Versterken sociale basis Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 95  
Zorg meer nabij Blz. 96  
Wat willen we bereiken Blz. 97  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 98  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 99  
Wat willen we bereiken Blz. 100  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 101  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 102  
Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 103  
Participatieprocessen Blz. 104  
Inleiding Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Wat willen we bereiken Blz. 107  
Wat willen we bereiken Blz. 108  
Meetbaarheid Blz. 109  
Meetbaarheid Blz. 110  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 111  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 112  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 113  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 114  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 115  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 116  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 117  
Wat gaan we doen in MijnDinkelland2030! Blz. 118  
Dinkelland in de regio Blz. 119  
Dinkelland in de regio Blz. 120  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 121  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 122  
Omgevingswet Blz. 123  
Omgevingswet Blz. 124  
Financiële kaders Blz. 125  
Financiële kaders Blz. 126  
Basisbegroting Blz. 127  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 128  
Programma Bestuur & middelen Blz. 129  
Portefeuillehouders Blz. 130  
Algemeen Blz. 131  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 132  
Kengetallen Blz. 133  
Verbonden partijen Blz. 134  
Actuele ontwikkelingen Blz. 135  
Gevolgen corona Blz. 136  
Beleidsindicatoren Blz. 137  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 138  
Nieuw beleid Blz. 139  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 140  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 141  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 142  
Portefeuillehouder Blz. 143  
Algemeen Blz. 144  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 145  
Kengetallen Blz. 146  
Verbonden partijen Blz. 147  
Actuele ontwikkelingen Blz. 148  
Gevolgen corona Blz. 149  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 150  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 151  
Nieuw beleid Blz. 152  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 153  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 154  
Programma Veiligheid Blz. 155  
Portefeuillehouder Blz. 156  
Algemeen Blz. 157  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 158  
Kengetallen Blz. 159  
Verbonden partijen Blz. 160  
Actuele ontwikkelingen Blz. 161  
Gevolgen corona Blz. 162  
Beleidsindicatoren Blz. 163  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 164  
Nieuw beleid Blz. 165  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 166  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 167  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 168  
Portefeuillehouder Blz. 169  
Algemeen Blz. 170  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 171  
Kengetallen Blz. 172  
Verbonden partijen Blz. 173  
Actuele ontwikkelingen Blz. 174  
Gevolgen corona Blz. 175  
Beleidsindicatoren Blz. 176  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 177  
Nieuw beleid Blz. 178  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 179  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 180  
Programma Economie Blz. 181  
Portefeuillehouder Blz. 182  
Algemeen Blz. 183  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 184  
Kengetallen Blz. 185  
Verbonden partijen Blz. 186  
Actuele ontwikkelingen Blz. 187  
Gevolgen corona Blz. 188  
Beleidsindicatoren Blz. 189  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 190  
Nieuw beleid Blz. 191  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 192  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 193  
Programma Onderwijs Blz. 194  
Portefeuillehouder Blz. 195  
Algemeen Blz. 196  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 197  
Kengetallen Blz. 198  
Verbonden partijen Blz. 199  
Actuele ontwikkelingen Blz. 200  
Gevolgen corona Blz. 201  
Beleidsindicatoren Blz. 202  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 203  
Nieuw beleid Blz. 204  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 205  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 206  
Programma Sport & accommodaties Blz. 207  
Portefeuillehouder Blz. 208  
Algemeen Blz. 209  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 210  
Kengetallen Blz. 211  
Verbonden partijen Blz. 212  
Actuele ontwikkelingen Blz. 213  
Gevolgen corona Blz. 214  
Beleidsindicatoren Blz. 215  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 216  
Nieuw beleid Blz. 217  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 218  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 219  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 220  
Portefeuillehouder Blz. 221  
Algemeen Blz. 222  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 223  
Kengetallen Blz. 224  
Verbonden partijen Blz. 225  
Actuele ontwikkelingen Blz. 226  
Gevolgen corona Blz. 227  
Beleidsindicatoren Blz. 228  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 229  
Nieuw beleid Blz. 230  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 231  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 232  
Programma Sociaal domein Blz. 233  
Portefeuillehouder Blz. 234  
Algemeen Blz. 235  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 236  
Kengetallen Blz. 237  
Verbonden partijen Blz. 238  
Actuele ontwikkelingen Blz. 239  
Gevolgen corona Blz. 240  
Beleidsindicatoren Blz. 241  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 242  
Nieuw beleid Blz. 243  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 244  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 245  
Programma Milieu Blz. 246  
Portefeuillehouders Blz. 247  
Algemeen Blz. 248  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 249  
Kengetallen Blz. 250  
Verbonden partijen Blz. 251  
Actuele ontwikkelingen Blz. 252  
Gevolgen corona Blz. 253  
Beleidsindicatoren Blz. 254  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 255  
Nieuw beleid Blz. 256  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 257  
Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken Blz. 258  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 259  
Portefeuillehouders Blz. 260  
Algemeen Blz. 261  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 262  
Kengetallen Blz. 263  
Verbonden partijen Blz. 264  
Actuele ontwikkelingen Blz. 265  
Gevolgen corona Blz. 266  
Beleidsindicatoren Blz. 267  
Begroting 2021: overzicht baten en lasten Blz. 268  
Nieuw beleid Blz. 269  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 270  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 271  
Paragrafen Blz. 272  
Lokale heffingen Blz. 273  
Lokale heffingen Blz. 274  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2021 Blz. 275  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 276  
Onroerendezaakbelasting (ozb) Blz. 277  
Afvalstoffenheffing Blz. 278  
Rioolheffingen Blz. 279  
Bedrijven Investeringszone (BIZ) Blz. 280  
Precariobelasting Blz. 281  
Toeristenbelasting Blz. 282  
Forensenbelasting Blz. 283  
Lokale lastendruk Blz. 284  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 285  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 288  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 289  
Kengetallen Blz. 290  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Kaders en cijfers Blz. 293  
Beleid en beheer Blz. 294  
Kwaliteit en financieel Blz. 295  
Financiering Blz. 296  
Financiering Blz. 297  
Verbonden partijen Blz. 298  
Verbonden partijen Blz. 299  
Doelstellingen Blz. 300  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 301  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Blz. 302  
Regio Twente Blz. 303  
Veiligheidsregio Twente Blz. 304  
Crematoria Twente Blz. 305  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 306  
Omgevingsdienst Twente (ODT) Blz. 307  
Stichtingen en verenigingen Blz. 308  
Stichting Participatie Dinkelland Blz. 309  
Coöperaties en vennootschappen Blz. 310  
Cogas Blz. 311  
Enexis Holding N.V. Blz. 312  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 313  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 314  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 315  
CSV Amsterdam B.V. Blz. 316  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 317  
Twence B.V. Blz. 318  
Wadinko Blz. 319  
BNG Blz. 320  
NV ROVA Holding Blz. 321  
Overige verbonden partijen Blz. 322  
Euregio Blz. 323  
Grondbeleid Blz. 324  
Grondbeleid Blz. 325  
Bedrijfsvoering Blz. 326  
Bedrijfsvoering Blz. 327  
Financiële begroting Blz. 328  
Overzicht baten en lasten Blz. 329  
Overzicht baten en lasten Blz. 330  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 331  
Overzicht van baten en lasten Blz. 332  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 333  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 334  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 335  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 336  
Structureel begrotingssaldo Dinkelland Blz. 337  
Structureel begrotingssaldo Blz. 338  
Meerjarenbalans Blz. 339  
Meerjarenbalans Blz. 340  
Overzicht taakvelden Blz. 341  
Taakvelden 2020 Blz. 342  
Bijlagen Blz. 343  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 344  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 345  
Bijlage 2: Begrippenlijst Blz. 346  
Begrippenlijst met toelichting Blz. 347  
Bijlage 3: Participatieprocessen Blz. 348  
Participatieladder Blz. 349  
Bijlage 4: Vaststelling begroting Blz. 350  
Vaststelling van de begroting Blz. 351